Wykonanie usług w zakresie deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji w budynkach


                                                                       OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

                o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO

 

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 3481600 , fax. (052) 3481607, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji w budynkach będących w obszarze działania Rejonów Obsługi Mieszkańców.

 

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej .

Termin realizacji ( wymagany ) – od 01.06.2005 r. do 31.05.2006 r.

Termin związania ofertą  - 30 dni.

Wadium: zadanie nr 1 – 800zł

               zadanie nr 2 – 1000zł

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :

cena ( koszt ) – 100 %.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego  lok.: 7 (budynek główny) w godzinach 9:00 – 12:00 cena 10 zł.

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z przetargami można uzyskać pod numerami telefonów  3481657, 3481662  w godz. 800 - 1500 .

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 15 ( kancelaria ).

Termin składania ofert upływa dnia 06.05.2005r. o godzinie 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi 06.05.2005r. o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego – sala im. K. Szymanowskiego.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust.1 i 2  ustawy  Prawo zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe:

- określone w specyfikacji istotnych warunków  zamówienia .  

metryczka


Wytworzył: Bogdan Jankowski (20 kwietnia 2005)
Opublikował: Marek Mazurowski (20 kwietnia 2005, 08:41:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 885