Przetarg nieograniczony - sprawa nr 33/P/2009 Wymiana instalacji elektrycznej w części administracyjnej budynku przy ul. Gdańskiej 91 w BydgoszczyOGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81 - 899,

fax. (052) 34-81-607.

 

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 33/P/2009

 

Wymiana instalacji elektrycznej w części  administracyjnej budynku przy ul. Gdańskiej 91 w Bydgoszczy

 

Otwarcie ofert  miało miejsce w dniu 18.08.2009r. w Sekcji Zamówień Publicznych  przy  ul. Gdańskiej 9 w Bydgoszczy.  

 

 Poniższa tabela przedstawia Wykonawców którzy złożyli oferty wraz z ceną ich ofert oraz uzyskaną punktacją. Wytłuszczonym drukiem wskazany jest Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę
i został wybrany do realizacji zadania

 

Na zadanie złożono dwie ofertę nie podlegające odrzuceniu.

 

Nr zadania

Nr oferty

Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia

Cena oferty brutto

Ilość zdobytych punktów przez ofertę

 

 

1

 

1

 

Zakład Elektroinstalacyjny, Ryszard Sajdak

ul. Spacerowa 33

85 – 386 Bydgoszcz 

  29.746,00 zł

 

100,00

 

 

2

 

P.U.P. Elektryczno – Elektroniczne

Jerzy Chwalski

ul. Kozietulskiego 22/II/31

85 – 657 Bydgoszcz 

 

33.142,25 zł

 

89,75

 

 

Uzasadnienie faktyczne – Jedynym kryterium oceny było kryterium ceny

Wybrane  oferty spełniają  wszystkie  warunki  stawiane w SIWZ  i uzyskały  maksymalną ilość punktów  – 100.

Uzasadnienie  prawne  - art.91 ust. 1  - Zamawiający wybiera  ofertę  najkorzystniejsza  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

metryczka


Wytworzył: Marcin Podleśny (7 września 2009)
Opublikował: Jolanta Koczorowska (7 września 2009, 13:49:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1060