Przetarg nieograniczony - sprawa nr 7/P/2009 Remont lokalu z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe w budynku przy ul. Przemysłowej 34 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

 

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600,

fax. (052) 34-81-607.

 

 

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 7/P/2009

 

 Remont lokalu z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe w budynku przy ul. Przemysłowej  34 w Bydgoszczy

 

 

        Najkorzystniejsze  oferty na poszczególne zadania przedstawione są w tabeli poniżej – druk wytłuszczony .

Otwarcie  ofert  miało miejsce w dniu 18.03.2009r.

Złożono 11 ofert .

W dniu  19.03.2009r. Pan  Łukasz Zaborowski  właściciel firmy P.P.H.U. ,,BUDMOT’’  złożył wniosek o rezygnacji i  wycofaniu   złożonej oferty  z przedmiotowego przetargu. 

 

Poniższa tabela przedstawia Wykonawców którzy złożyli oferty wraz z ceną oraz uzyskaną punktacją.

 

 

zadania

Nr oferty

Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia

Cena oferty brutto

Ilość zdobytych punktów przez ofertę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1

 

 Firma Wielobranżowa  ,,BERGO’’ Rafał Księżak   ul. Nakielska  221c  85- 391 Bydgoszcz

67  533,51

64,14

   2

 

BUD-POL  Michał , Katarzyna  Rutkowscy s.c.  ul. Dworcowa 5 , 86-131 Jeżewo

46 851,64

92,46

 

  3

 

Zaklad Usług Remontowo –Budowlanych Benedykt Adamski ul. M.C. Skłodowskiej  11A  85-088 Bydgoszcz

 

56 968,34

 

         76,04

  4

 

Zaklad  Ogólnobudowlany  Marek Matejski  Przyłęki  ul. Młoda 11  86-005 Białe Błota

65 926,50

65,70

  5

Zakład Ogólno-Budowlany  ,,IZBUD’’   85-449 Bydgoszcz ul. Pelikanowa  22

43 541,48

99,48

 

   6

Zaklad Wielobranżowy MAT – BUD  Mariusz Głąb  85-009 Bydgoszcz  ul. Dworcowa  51 

43 319,35

100,00

 

   7

Firma Handlowo -  Usługowa  Mieczysław Nowak   89-200 Szubin  ul. Wyspiańskiego 2

46 000,51

94,17

 

   8

Zakład Ogólnobudowlany  Mariola Kitowska  ul. Małachowskiego  23/2  85-603 Bydgoszcz

63 631,20

68,07

    9

 

Firma Handlowo- Usługowa  ,,TERMEX’’  89-200  Szubin

54 244,99

79,85

 

   10

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe   ALLBUD’’ sp. z o.o.  ul. Inwalidów 10   85-739 Bydgoszcz

53 385,33

81,14

 

   11

P.P.H.U.  ,,BUDMOT’’ Łukasz Zaborowski  ul. Filmowa  6  85-836 Bydgoszcz

36 577,55

----------------------

 

Uzasadnienie faktyczne – Jedynym kryterium oceny było kryterium ceny

Wybrane  oferty spełniają  wszystkie  warunki  stawiane w SIWZ  i uzyskały  maksymalną ilość punktów  – 100.

Uzasadnienie  prawne  - art.91 ust. 1  - Zamawiający wybiera  ofertę  najkorzystniejsza  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

metryczka


Wytworzył: Marcin Podleśny (21 kwietnia 2009)
Opublikował: Roman Dybowski (21 kwietnia 2009, 08:49:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 927