Wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków. Przetarg nieograniczony - sprawa nr 70/P/2008.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

                     o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81 - 899,

fax. (052) 34-81-607.

                                    Roboty budowlane

Oznaczenie wg CPV

 45 231300 – 8   roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

 45 332300 – 6 – roboty instalacyjne kanalizacyjne

 45 232410 – 9 – roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

 45 255600 – 5 – roboty w zakresie kładzenia rur kanalizacyjnych

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 70/P/2008

                                     

Wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków

                                           

 przy  ul. Smukalskiej 94 i Kaliskiego 18 w Bydgoszczy

 

Zadanie Nr 1 : Wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynku przy  ul. Smukalskiej 94 w Bydgoszczy.

Najkorzystniejszą ofertę złożył:

Zakład  Budowlano-Instalacyjny 

Wiesław Jaśkowiak 

ul. Toruńska 46, 85 - 023 Bydgoszcz

Cena brutto wybranej oferty wynosi 15.254,68 zł.

Zadanie Nr 2 : Wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynku przy Kaliskiego 18 w Bydgoszczy. 

Najkorzystniejszą ofertę złożył:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Sanitarnych „PRIS” Grzegorz Kapturski

Ul. Kolejowa 3, Kruszyn Krajeński

86 – 005 Białe Błota

 

Cena brutto wybranej oferty wynosi 58.566,17 zł.

 

Uzasadnienie faktyczne – Jedynym kryterium oceny było kryterium ceny.

Wybrane oferty spełniają wszystkie warunki stawiane w SIWZ oraz uzyskały maksymalną ilość punktów.

 Uzasadnienie prawne – art. 91 ust. 1 – Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Wytworzył: Patrycja Pawłowska (8 grudnia 2008)
Opublikował: Jolanta Koczorowska (8 grudnia 2008, 14:09:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1065