Sprawa nr 71/P/2010 : Roboty budowlane w budynku użytkowym przy ul. Łomżyńskiej 33 w Bydgoszczy


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

Sprawa nr 71/P/2010 : Roboty budowlane w budynku użytkowym  przy ul. Łomżyńskiej 33 w Bydgoszczy

 

 

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2010r. Nr 113 poz. 759; ) z upoważnienia Zamawiającego przekazuję informacje , że : 

Otwarcie ofert miało miejsce w siedzibie Zamawiającego dnia  14. 10.2010r.

o godz. 12:00

 

                                Zadanie nr 1

W postępowaniu na przedmiotowe zadanie  złożono 2 oferty .

Numer oferty

Firma ( nazwa) lub nazwisko oraz  adres  wykonawcy

Punktacja

      1.

Zakład Ogólno- Budowlany  ,,IZBUD’’  85-449 Bydgoszcz ul. Pelikanowa  22

   100,00

       2.

 Firma Handlowo-Usługowa  ,,TERMEX’’ Paweł Mielcarek  89-200 Szubin ul. Winnica 14

    84,32

Komisja Przetargowa  po przeprowadzeniu oceny  wszystkich ofert  informuje że:

a)  Najkorzystniejszą ofertę  złożyła firma   :  Zakład Ogólno- Budowlany  ,, IZBUD’’   85-449 Bydgoszcz ul. Pelikanowa  22  i uzyskała  w kryterium cena  - 100,00 punktów

b) żadnej oferty nie odrzucono,

c) żadnego wykonawcy nie wykluczono

d) Zamawiający zgodnie z art. 94 ust.2 punkt 3 lit. a wyznacza  termin zawarcia umowy na dzień  21.10.2010r.    Sekcja Zamówień Publicznych  przy ul. Gdańska 9 w Bydgoszczy .

 

                                  Zadanie nr 2

W postępowaniu na przedmiotowe zadanie złożono 1 ofertę . Komisja Przetargowa po przeprowadzeniu oceny oferty informuje że :

a)  Oferta złożona przez :  Zakład Ogólno-Budowlany  ,,IZBUD’’  85-449 Bydgoszcz  ul. Pelikanowa  22  , uzyskała w kryterium cena 100,00 punktów.

b) Zamawiający zgodnie z art. 94 ust.  2 pkt 3  lit a  wyznacza termin zawarcia umowy na dzień      21.10.2010r.  Sekcja  Zamówień Publicznych przy ul. Gdańska 9 w Bydgoszczy

metryczka


Wytworzył: Tomasz Skierecki (21 października 2010)
Opublikował: Roman Dybowski (21 października 2010, 10:03:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1248