Przetarg nieograniczony - sprawa nr 29/P/2010 Opracowanie dokumentacji projektowej na docieplenie ścian zewnętrznych budynków zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ So. Z o.o. w Bydgoszczy


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

 

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600,

fax. (052) 34-81-607.

 

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 29/P/2010

 

Opracowanie dokumentacji projektowej  na docieplenie  ścian  zewnętrznych  budynków  zarządzanych  przez Administrację  Domów Miejskich  ,,ADM’’ So. Z o.o. w Bydgoszczy

 

     Najkorzystniejsze  oferty na poszczególne zadania przedstawione są  poniżej – druk wytłuszczony .

Otwarcie  ofert  miało miejsce w dniu 24.05.2010r. Godz. 10:00 Złożono  72 oferty

Poniżej  przedstawiono Wykonawców którzy złożyli oferty , oraz uzyskaną punktację.

Zadanie nr 1

  1. E-certifikate Sp. Z o.o. al. Pokoju 29B/3 , 31-564 Kraków -     100,00
  2. TERMOPROJWKT Sp. z o.o. ul. Janickiego  20B , 60-542 Poznań  -       19,97
  3. ,,VITARO’’ Jędrzejczyk  Wojciech   Dziepółc  3 97-500 Radomsko -       68,50
  4. Cedir Sp. z o.o. ul. Szczecińska  8-10 75-135 Koszalin                 -       36,88
  5. ,,MIASTOPROJEKT- Bydgoszcz ‘’ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska  12a,

        85-067 Bydgoszcz                                                                -       19,97

  1.  INGRAFT –ARCHITEKT Andrzej Zabojszcz   85-200 Bydgoszcz  

        Ul. Łokietka  5/1                                                                  -       99,89

Zadanie nr 2

     1.  E-certifikate Sp. Z o.o. al. Pokoju 29B/3 , 31-564 Kraków             -      91,76

     2. TERMOPROJWKT Sp. z o.o. ul. Janickiego  20B , 60-542 Poznań    -      18,33

     3.  ,,VITARO’’ Jędrzejczyk  Wojciech   Dziepółc  3 97-500 Radomsko  -      62,85

     4.  Cedir Sp. z o.o. ul. Szczecińska  8-10 75-135 Koszalin                  -      44,00

5. ,,MIASTOPROJEKT- Bydgoszcz ‘’ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska  12a,

             85-067 Bydgoszcz                                                                -      18,33

     6.    INGRAFT –ARCHITEKT Andrzej Zabojszcz   85-200 Bydgoszcz  

           Ul. Łokietka  5/1                                                                    -     100,00

Zadanie nr 3                                          

     1.  E-certifikate Sp. Z o.o. al. Pokoju 29B/3 , 31-564 Kraków  -   100,00

     2. TERMOPROJWKT Sp. z o.o. ul. Janickiego  20B , 60-542 Poznań    -     19,97

     3.  ,,VITARO’’ Jędrzejczyk  Wojciech   Dziepółc  3 97-500 Radomsko  -     79,91

     4.  Cedir Sp. z o.o. ul. Szczecińska  8-10 75-135 Koszalin                  -     53,27

5. ,,MIASTOPROJEKT- Bydgoszcz ‘’ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska  12a,

             85-067 Bydgoszcz                                                                -     20,84

     6.    INGRAFT –ARCHITEKT Andrzej Zabojszcz   85-200 Bydgoszcz  

           Ul. Łokietka  5/1                                                                    -     99,89

Zadanie nr 4

     1.  E-certifikate Sp. Z o.o. al. Pokoju 29B/3 , 31-564 Kraków   -   100,00

     2. TERMOPROJWKT Sp. z o.o. ul. Janickiego  20B , 60-542 Poznań     -     18,44

     3.  ,,VITARO’’ Jędrzejczyk  Wojciech   Dziepółc  3 97-500 Radomsko   -     68,50

     4.  Cedir Sp. z o.o. ul. Szczecińska  8-10 75-135 Koszalin                   -     43,59

5. ,,MIASTOPROJEKT- Bydgoszcz ‘’ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska  12a,

             85-067 Bydgoszcz                                                                 -     17,75

     6.    INGRAFT –ARCHITEKT Andrzej Zabojszcz   85-200 Bydgoszcz  

           Ul. Łokietka  5/1                                                                     -     68,50

Zadanie nr 5      

     1.  E-certifikate Sp. Z o.o. al. Pokoju 29B/3 , 31-564 Kraków             -     89,67

     2. TERMOPROJWKT Sp. z o.o. ul. Janickiego  20B , 60-542 Poznań    -     15,92

     3.  ,,VITARO’’ Jędrzejczyk  Wojciech   Dziepółc  3 97-500 Radomsko  -     53,75

     4.  Cedir Sp. z o.o. ul. Szczecińska  8-10 75-135 Koszalin                  -     36,88

5. ,,MIASTOPROJEKT- Bydgoszcz ‘’ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska  12a,

             85-067 Bydgoszcz                                                                -     16,53

     6.    INGRAFT –ARCHITEKT Andrzej Zabojszcz   85-200 Bydgoszcz  

           Ul. Łokietka  5/1                                                                     -    100,00

Zadanie nr 6                  

     1.  E-certifikate Sp. Z o.o. al. Pokoju 29B/3 , 31-564 Kraków             -     89,67

     2. TERMOPROJWKT Sp. z o.o. ul. Janickiego  20B , 60-542 Poznań    -     13,43

     3.  ,,VITARO’’ Jędrzejczyk  Wojciech   Dziepółc  3 97-500 Radomsko  -     86,00

     4.  Cedir Sp. z o.o. ul. Szczecińska  8-10 75-135 Koszalin                  -     48,86

5. ,,MIASTOPROJEKT- Bydgoszcz ‘’ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska  12a,

             85-067 Bydgoszcz                                                                -     21,50

     6.    INGRAFT –ARCHITEKT Andrzej Zabojszcz   85-200 Bydgoszcz  

           Ul. Łokietka  5/1                                                                      -    100,00

Zadanie nr 7

     1.  E-certifikate Sp. Z o.o. al. Pokoju 29B/3 , 31-564 Kraków  -    100,00

     2. TERMOPROJWKT Sp. z o.o. ul. Janickiego  20B , 60-542 Poznań    -      19,97

     3.  ,,VITARO’’ Jędrzejczyk  Wojciech   Dziepółc  3 97-500 Radomsko  -      79,91

     4.  Cedir Sp. z o.o. ul. Szczecińska  8-10 75-135 Koszalin                  -      53,27

5. ,,MIASTOPROJEKT- Bydgoszcz ‘’ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska  12a,

             85-067 Bydgoszcz                                                                -      22,83

     6.    INGRAFT –ARCHITEKT Andrzej Zabojszcz   85-200 Bydgoszcz  

           Ul. Łokietka  5/1                                                                   -       99,89

Zadanie nr  8

     1.  E-certifikate Sp. Z o.o. al. Pokoju 29B/3 , 31-564 Kraków  -    100,00

     2. TERMOPROJWKT Sp. z o.o. ul. Janickiego  20B , 60-542 Poznań    -      19,97

     3.  ,,VITARO’’ Jędrzejczyk  Wojciech   Dziepółc  3 97-500 Radomsko  -      53,27

     4.  Cedir Sp. z o.o. ul. Szczecińska  8-10 75-135 Koszalin                  -      47,95

5. ,,MIASTOPROJEKT- Bydgoszcz ‘’ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska  12a,

             85-067 Bydgoszcz                                                                -       17,75

     6.    INGRAFT –ARCHITEKT Andrzej Zabojszcz   85-200 Bydgoszcz  

           Ul. Łokietka  5/1                                                                    -       76,11

Zadanie nr 9

     1.  E-certifikate Sp. Z o.o. al. Pokoju 29B/3 , 31-564 Kraków  -    100,00

     2. TERMOPROJWKT Sp. z o.o. ul. Janickiego  20B , 60-542 Poznań    -       18,44

     3.  ,,VITARO’’ Jędrzejczyk  Wojciech   Dziepółc  3 97-500 Radomsko  -       79,91

     4.  Cedir Sp. z o.o. ul. Szczecińska  8-10 75-135 Koszalin                  -       73,77

5. ,,MIASTOPROJEKT- Bydgoszcz ‘’ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska  12a,

             85-067 Bydgoszcz                                                                -       21,79

     6.    INGRAFT –ARCHITEKT Andrzej Zabojszcz   85-200 Bydgoszcz  

           Ul. Łokietka  5/1                                                                    -       87,18

    Zadanie nr 10

     1.  E-certifikate Sp. Z o.o. al. Pokoju 29B/3 , 31-564 Kraków  -   100,00

     2. TERMOPROJWKT Sp. z o.o. ul. Janickiego  20B , 60-542 Poznań    -     19,97

     3.  ,,VITARO’’ Jędrzejczyk  Wojciech   Dziepółc  3 97-500 Radomsko  -     79,91

     4.  Cedir Sp. z o.o. ul. Szczecińska  8-10 75-135 Koszalin                  -     65,68

5. ,,MIASTOPROJEKT- Bydgoszcz ‘’ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska  12a,

             85-067 Bydgoszcz                                                                -     21,79

     6.    INGRAFT –ARCHITEKT Andrzej Zabojszcz   85-200 Bydgoszcz  

           Ul. Łokietka  5/1                                                                    -     87,18

Zadanie nr 11

     1.  E-certifikate Sp. Z o.o. al. Pokoju 29B/3 , 31-564 Kraków  -    100,00

     2. TERMOPROJWKT Sp. z o.o. ul. Janickiego  20B , 60-542 Poznań    -      17,75

     3.  ,,VITARO’’ Jędrzejczyk  Wojciech   Dziepółc  3 97-500 Radomsko  -      95,90

     4.  Cedir Sp. z o.o. ul. Szczecińska  8-10 75-135 Koszalin                  -      56,41

5. ,,MIASTOPROJEKT- Bydgoszcz ‘’ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska  12a,

             85-067 Bydgoszcz                                                                -      26,63

     6.    INGRAFT –ARCHITEKT Andrzej Zabojszcz   85-200 Bydgoszcz  

           Ul. Łokietka  5/1                                                                    -      87,18

Zadanie nr 12

     1.  E-certifikate Sp. Z o.o. al. Pokoju 29B/3 , 31-564 Kraków             -     77,03

     2. TERMOPROJWKT Sp. z o.o. ul. Janickiego  20B , 60-542 Poznań    -     13,21

     3.  ,,VITARO’’ Jędrzejczyk  Wojciech   Dziepółc  3 97-500 Radomsko  -     74,00

     4.  Cedir Sp. z o.o. ul. Szczecińska  8-10 75-135 Koszalin                  -     46,25

5. ,,MIASTOPROJEKT- Bydgoszcz ‘’ Sp. z o.o. ul. Jagiellońska  12a,

             85-067 Bydgoszcz                                                                -     20,55

     6.    INGRAFT –ARCHITEKT Andrzej Zabojszcz   85-200 Bydgoszcz  

           Ul. Łokietka  5/1                                                                    -    100,00

metryczka


Wytworzył: brak (2 lipca 2010)
Opublikował: brak (2 lipca 2010, 14:50:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1644