Przetarg nieograniczony - sprawa nr 28/P/2010 Remont lokali mieszkalnych- pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. W Bydgoszczy – przy ul. :OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

 

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600,

fax. (052) 34-81-607.

 

 

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 28/P/2010

 

Remont lokali mieszkalnych- pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. W Bydgoszczy   – przy ul. :

  • zadanie  nr 1:  ul. Długosza 5/3
  • zadanie nr 2:   ul.  Grodzka  4/3,

 

        Najkorzystniejsze  oferty na poszczególne zadania przedstawione są w tabeli poniżej – druk wytłuszczony .

Otwarcie  ofert  miało miejsce w dniu  28.05.2010r. Godz. 10:45

Złożono  na realizację  zadania   nr 1- 2 oferty , oraz na realizację zadania nr 2- 3 oferty ,

 

Poniższa tabela przedstawia Wykonawców którzy złożyli oferty  oraz uzyskaną punktację.

 

Nr zadania

Nr oferty

Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia

Ilość zdobytych punktów

 

 

1

 

1

Zakład Ogólnobudowlany  Mariola Kitowska  ul. Małachowskiego  23/2  85-603 Bydgoszcz

100,00

2

Firma Wielobranżowa ,,BERGO’’ Rafał Księżak ul. Nakielska 221c  85-391 Bydgoszcz

81,40

 

1

 

Zakład Ogólnobudowlany  Mariola Kitowska  ul. Małachowskiego  23/2  85-603 Bydgoszcz

100,00

2

Zakład Usług Remontowo Budowlanych  Benedykt Adamski  ul. M.C.Sklodowskiej  11A  85-088 Bydgoszcz

84,28

3

 

Firma Wielobranżowa ,,BERGO’’ Rafał Księżak ul. Nakielska 221c  85-391 Bydgoszcz

74,08

 

 

Po otwarciu ofert i  przeprowadzonej procedurze oceny   rezygnację z wykonania zadania nr 1 została złożona przez  Zakład Ogólnobudowlany Mariola Kitowska  ul. Małachowskiego 23/2  85-603 Bydgoszcz.

Rezygnację z realizacji  zadania nr 1 złożyła również  Firma Wielobranżowa ,,BERGO’’ Rafał Księżak  ul. Nakielska 221c  85- 391 Bydgoszcz

Uzasadnienie faktyczne – Jedynym kryterium oceny było kryterium ceny

Wybrana  oferta dla zadania nr 2  spełnia  wszystkie  warunki  stawiane w SIWZ  i uzyskała  maksymalną ilość punktów  – 100.

Uzasadnienie  prawne  - art.91 ust. 1  - Zamawiający wybiera  ofertę  najkorzystniejsza  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

metryczka


Wytworzył: Tomasz Skierecki (25 czerwca 2010)
Opublikował: Roman Dybowski (25 czerwca 2010, 11:38:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1133