Przetarg nieograniczony - sprawa nr 48/P/2009


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81 - 899,

fax. (052) 34-81-607.

 

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 48/P/2009

 

Świadczenie usług na nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. Z o.o. w Bydgoszczy polegających na :

1) odbieraniu i wywozie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01

2) odbiorze odpadów wielkogabarytowych (kod: 20 03 073)

3) selektywnej zbiórce i wywozie odpadów w specjalnych pojemnikach :

·         odpadów opakowaniowych z papieru i tektury o kodzie 15 01 01

·         odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02

·         odpadów opakowaniowych ze szkła o kodzie 15 01 07

·         odpadów opakowaniowych z metali o kodzie 15 01 04

4) wywozie gromadzonych selektywnie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego o kodach 20 01 23*, 20 01 35*, 20 01 36 oraz baterii 20 01 34, 20 01 33*

     5) wywozie zwłok zwierząt (koty, psy, ptaki) na każdorazowe zgłoszenie

        telefoniczne

 

Zadanie nr 1  obejmuje wykonanie w/w usług na terenie Rejonu Obsługi Mieszkańców (zwanego dalej ROM) nr 1,

Zadanie nr 2  obejmuje wykonanie w/w usług na terenie Rejonu Obsługi Mieszkańców (zwanego dalej ROM) nr 2,

Zadanie nr 3 obejmuje wykonanie w/w usług na terenie Rejonu Obsługi Mieszkańców (zwanego dalej ROM) nr 3,

Zadanie nr 4 obejmuje  wykonanie w/w usług na terenie Rejonu Obsługi Mieszkańców (zwanego dalej ROM) nr 4,

 

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 21.10.2009 o godz. 10.15 w Sekcji Zamówień Publicznych przy ul. Gdańskiej 9 w Bydgoszczy.

W postępowaniu złożono 5 ofert.

 

Poniższa tabela przedstawia Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z ceną ich ofert oraz uzyskaną punktacją. Wytłuszczonym drukiem wskazani są Wykonawcy, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty.  

 

Nr zadania

Nr oferty

Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia

Cena oferty brutto

Ilość zdobytych punktów przez ofertę

1

 

     1

REMONDIS Bydgoszcz Spółka z  o o., ul. Inwalidów 45, 85 – 749 Bydgoszcz

1.154.203,16 zł

100

2

Corimp Sp. z o.o.,  ul. Smoleńska 41, 85 – 871 Bydgoszcz

1.159.968,70 zł

99,50

 

2

1

Corimp Sp. z o.o.,  ul. Smoleńska 41, 85 – 871 Bydgoszcz

  1.043.761,90 zł

100

 

3

1

REMONDIS Bydgoszcz Spółka z  o o., ul. Inwalidów 45, 85 – 749 Bydgoszcz

1.468.990,58 zł 

100

 

4

 

1

REMONDIS Bydgoszcz Spółka z  o o., ul. Inwalidów 45, 85 – 749 Bydgoszcz

  1.499.155,88 zł

100

 

Uzasadnienie faktyczne – Jedynym kryterium oceny było kryterium ceny

Wybrane  oferty spełniają  wszystkie  warunki  stawiane w SIWZ  i uzyskały  maksymalną ilość punktów  – 100.

Uzasadnienie  prawne  - art.91 ust. 1  - Zamawiający wybiera  ofertę  najkorzystniejsza  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Wytworzył: Tomasz Skierecki (23 października 2009)
Opublikował: Jolanta Koczorowska (23 października 2009, 12:05:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 930