Dochody i straty za rok 2016

Spółka wypracowała za 2016 rok zysk netto w wysokości 4.254.393,53. Na mocy Uchwały Nr 13/4/2017 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 08 czerwca 2017 roku. Wypracowany  przez Spółkę zysk przeznaczono na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na pokrycie straty z lat ubiegłych.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Oksik (17 sierpnia 2017)
Opublikował: Tomasz Cupa (17 sierpnia 2017, 13:38:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 277