Dochody i straty za rok 2015

Spółka wypracowała za 2015 rok zysk netto w wysokości 4.292.080,44. Na mocy Uchwały Nr 11/2/2016 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2016 roku wypracowany  przez Spółkę zysk przeznaczono na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na pokrycie straty z lat ubiegłych.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Oksik (4 października 2016)
Opublikował: Tomasz Zelazko (4 października 2016, 13:29:40)
Podmiot udostępniający: Dział Informatyki

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 321