Struktura własnościowa

Założycielem Spółki jest Miasto Bydgoszcz. Spółka powstała w styczniu 1994 roku w wyniku wniesienia do niej części mienia zlikwidowanego Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej
w Bydgoszczy. Administracja Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego ze 100-procentowymi udziałami Gminy Bydgoszcz. 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 59 478 000 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 118 956 (sto osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Oksik (29 grudnia 2010)
Opublikował: Sławomir Samodulski (29 grudnia 2010, 12:22:41)
Podmiot udostępniający: Sekcja ds. Informatyki

Ostatnia zmiana: Tomasz Zelazko (18 stycznia 2016, 14:51:59)
Zmieniono: zmiana kapitału zakładowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12650