Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 7 (z 7)

Stawki czynszu za najem lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Bydgoszczy.
rejestr zmian informacji

Aktualizacja informacji - dodanie Zarządzenia nr 581/2017 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 20.10.2017 r.
Data: 2018-02-28 12:41:08
Autor: Tomasz Zelazko
Aktualizacja stawek czynszu.
Data: 2017-09-01 10:46:11
Autor: Tomasz Zelazko
Aktualizacja informacji o stawce czynszu.
Data: 2017-05-11 10:58:04
Autor: Tomasz Zelazko
aktualizacja treści ogłoszenia
Data: 2015-09-21 09:52:09
Autor: Tomasz Zelazko
aktualizacja wysokości stawek za najem lokali mieszkalnych
Data: 2015-09-21 08:31:44
Autor: Tomasz Zelazko
Aktualizacja wysokości stawek za wynajem 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych.
Data: 2014-09-24 15:20:03
Autor: Tomasz Zelazko
zmiana wysokości stawek za najem
Data: 2013-09-26 09:51:08
Autor: Tomasz Zelazko
Zmiany o pozycjach 1 - 7 (z 7)

powrót do informacji »