Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2021
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (5)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (2)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

stanowisko:

Informatyk

miejsce pracy: Bydgoszcz
termin składania dokumentów: 12 października 2021  23:59
Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy jest długoletnim zarządcą nieruchomości. Zatrudnia specjalistów różnych branż oraz licencjonowanych zarządców. Wyróżnia się elastycznością i zdolnością przystosowania do nieustannie zmieniających się warunków rynkowych.
 więcej na stronie: adm.com.pl
 poszukuje kandydata na stanowisko:

 pracownik Działu Informatyki 
 w wymiarze pełnym 

Wymagania niezbędne:

 •  Wykształcenie min. średnie Znajomość Active Directory,
 •  Podstawy administracji bazami danych,
 •  Znajomość budowy i zabezpieczenia sieci komputerowych,
 •  Praktyczna znajomość Microsoft Windows Server,
 •  Zarządzanie stronami www i serwerami poczty elektronicznej,
 •  Komunikatywność, 
 •  Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z infrastrukturą IT
 •  Odporność na stres,
 •  Łatwość w nabywaniu nowej wiedzy,
 •  Wysoki poziom umiejętności technicznych,

Wymagania dodatkowe:

 •  Prawo jazdy kat. B Zdolności organizacyjne,
 •  Chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 •  Pozytywne nastawienia do innych pracowników.
 •  Świadomość wartości etycznych i przestrzeganie ich w pracy
 •  Umiejętność gospodarowania swoim czasem tak, aby być jak najbardziej efektywnym.


Główne zadania na stanowisku:

 •  Zapewnienie ciągłości działania struktury teleinformatycznej firmy
 •  Zarządzanie pocztą elektroniczną i stronami www
 •  Inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania
 •  Stosowanie obowiązujących przepisów prawa w szczególności prawa autorskiego i licencjonowania programów
 •  Zamawianie i wymiana części komputerowych
 •  Prowadzenie magazynu sprzętu przeznaczonego do utylizacji
 •  Instalacja komputerowych stanowisk roboczych 
 •  Wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w zakresie oprogramowania i zabezpieczeń


Oferujemy:

 •  Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę 
 •  Samodzielne stanowisko pracy
 •  Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji
 •  Stałe godziny pracy
 •  Miłą i koleżeńską atmosferę
 •  Pracę w gronie specjalistów.


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 •  praca na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, 
 •  stanowisko pracy usytuowane w budynku piętrowym, schody.

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2021r. wynosił mniej niż 6%.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że: 
 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1, zwana dalej „ADM” Sp. z o. o.,
 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w „ADM” Sp. z o. o. możliwy jest pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail iod@adm.com.pl
 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO, Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz Ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, i będą przechowywane na podstawie w/w przepisów, 
 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji lub do momentu odwołania zgody, 
 5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody, 
 6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Spółka z o. o., zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej/przyszłej rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo nawiązania kontaktu z wybranymi osobami.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) w terminie do 12 października 2021 r. przesyłając na adres: Administracja Domów Miejskich „ADM” Spółka z o. o. ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz z dopiskiem „pracownik ZI” lub mailowo na adres: rekrutacja@adm.com.pl
metryczka


Wytworzył: Aleksandra Chrzanowska (28 września 2021)
Opublikował: Bartosz Warmiński (28 września 2021, 12:38:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 532