Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2021
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (5)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (2)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

stanowisko:

Pracownik Techniczny w zasobie gminnym

miejsce pracy: Bydgoszcz
termin składania dokumentów: 18 października 2021  23:59
Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy jest długoletnim zarządcą nieruchomości. Zatrudnia specjalistów różnych branż oraz licencjonowanych zarządców. Wyróżnia się elastycznością i zdolnością przystosowania do nieustannie zmieniających się warunków rynkowych.
 więcej na stronie: adm.com.pl

 poszukuje kandydatów na stanowiska:

Pracownik techniczny
 w zasobie gminnym 
 w wymiarze pełnym 

Wymagania niezbędne:
 • wykształcenie minimum średnie techniczne - preferowane ogólnobudowlane lub pokrewne (sanitarne, elektryczne itp.)
 • znajomość zagadnień z zakresu budownictwa mieszkaniowego,
 • dobra znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego,
 • umiejętność kosztorysowania,
 • znajomość programów do kosztorysowania,
 • bardzo dobra obsługa komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny itp.),
 • samodzielność, zaangażowanie,
 • komunikatywność,
 • doświadczenie w pracy z klientem zewnętrznym,

Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe ogólnobudowlane
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku/o podobnym zakresie obowiązków
 • znajomość zagadnień z obszaru budownictwa mieszkaniowego.

Główne zadania na stanowisku:
 • Prowadzenie książek obiektów i innej dokumentacji technicznej dla zarządzanych nieruchomości gminnych
 • Sporządzanie wykazu i harmonogramu kontroli stanu technicznego nieruchomości gminnych zgodnie z przepisami prawa budowlanego
 • Prowadzenie rejestrów zgłoszeń awarii, innych usterek technicznych oraz rejestrów potrzeb remontowych dla zarządzanych obiektów
 • Kwalifikowanie robót do wykonania z podziałem na konserwacyjne lub remontowe
 • Zlecanie i kontrola robót konserwacyjnych oraz drobnych remontów wykonawcom świadczącym usługi na podstawie zawartych umów
 • Sprawdzanie kosztorysów powykonawczych robót konserwacyjnych, drobnych robót remontowych, obsługi pogotowia technicznego, odbiór tych robót i potwierdzanie faktur pod względem merytorycznym i formalno – rachunkowym
 • Przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy na roboty budowlane
 • Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków użytkowników lokali dotyczących prac remontowych, zmiany wyposażenia,

Oferujemy:
 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • Samodzielne stanowisko pracy
 • Wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji
 • Stałe godziny pracy
 • Miłą i koleżeńską atmosferę
 • Pracę w gronie specjalistów.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
praca na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, stanowisko pracy usytuowane w budynku piętrowym, schody.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu sierpniu 2021r. wynosił mniej niż 6%.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1, zwana dalej „ADM” Sp. z o. o.,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w „ADM” Sp. z o. o. możliwy jest pod numerem tel. nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail iod@adm.com.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO, Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. oraz Ustawy z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, i będą przechowywane na podstawie w/w przepisów,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji lub do momentu odwołania zgody, 
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Spółka z o. o., zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnej/przyszłej rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo nawiązania kontaktu z wybranymi osobami.

Zainteresowane osoby prosimy o składanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny) w terminie do 18 października 2021 r. przesyłając na adres: Administracja Domów Miejskich „ADM” Spółka z o. o. ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz z dopiskiem „pracownik techniczny ” lub mailowo na adres: rekrutacja@adm.com.pl

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Chrzanowska (28 września 2021)
Opublikował: Bartosz Warmiński (28 września 2021, 08:56:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 785