Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2020
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (2)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (7)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

uzasadnienie wyboru: nie wpłynęła żadna oferta.


Wytworzył: Aleksandra Chrzanowska (17 września 2020)
Wprowadził: Tycjan Tyloch (22 września 2020, 13:55:40)stanowisko:

Inspektor nadzoru ds sanitarnych

miejsce pracy: Bydgoszcz
termin składania dokumentów: 10 sierpnia 2020  15:00
Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy jest długoletnim zarządcą nieruchomościami. Zatrudnia specjalistów różnych branż oraz licencjonowanych zarządców.  Wyróżnia się elastycznością i zdolnością przystosowania do nieustannie zmieniających się warunków rynkowych.  
    więcej na stronie: http://adm.com.pl/

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Inspektor nadzoru ds sanitarnych
 w pełnym wymiarze


Do głównych obowiązków na tym stanowisku będzie należało m. in.:
    • dokonywanie kontroli protokołów z okresowych przeglądów stanu technicznego instalacji sanitarnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne; 
    • sporządzanie zakresów robót instalacji sanitarnych remontowych, inwestycyjnych; 
    • sporządzanie kosztorysów inwestorskich robót instalacji sanitarnych remontowych, inwestycyjnych; 
    • pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami instalacyjnymi sanitarnymi remontowymi, inwestycyjnymi; 
    • rozliczanie finansowo-rzeczowe nadzorowanych robót; 
    • weryfikacja kosztorysów ofertowych w zakresie instalacji sanitarnych;
    • sprawdzanie pod względem formalnym projektów budowlanych i ekspertyz;
    • przygotowywanie zgłoszeń o rozpoczęciu i zakończeniu robót sanitarnych wymaganych prawem budowlanym; 
    • przygotowywanie odpowiedzi na pisma dotyczące spraw technicznych – instalacji sanitarnych, w sprawach mieszczących się w kompetencjach inspektora nadzoru;
    • współpraca z komórkami organizacyjnymi w Spółce oraz kontrahentami zewnętrznymi.

Wymagania niezbędne:
    • wykształcenie  minimum średnie budowlane oraz 4 lata pracy lub 
      wykształcenie wyższe budowlane oraz 3 lata pracy, 
    • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
    • znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego,
    • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
    • umiejętność kosztorysowania,
    • umiejętność obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny),
    • samodzielność, zaangażowanie, komunikatywność,
    • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
      
Mile widziana znajomość branży mieszkaniowej.

   Oferujemy:
    • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
    • samodzielne stanowisko pracy
    • atrakcyjne wynagrodzenie
    • stałe godziny pracy
    • miłą i koleżeńską atmosferę
    • pracę w gronie specjalistów

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- praca na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy, 
- stanowisko pracy usytuowane w budynku piętrowym, schody.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej             i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu czerwcu wynosił mniej niż 6%.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp.           z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Śniadeckich 1, zwana dalej „ADM” Sp. z o. o.,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w „ADM” Sp. z o. o. możliwy jest pod numerem tel.  nr 52/348-16-09 lub adresem e-mail iod@adm.com.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji   na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c RODO, Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.  oraz Ustawy  z 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, i będą  przechowywane na podstawie w/w przepisów,
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji lub                      do momentu odwołania zgody,
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo              do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody,
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
Na dokumentach aplikacyjnych należy umieścić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Spółka z o. o., zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji  aktualnej/przyszłej rekrutacji, zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo nawiązania kontaktu z wybranymi osobami. 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny oraz kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów)  w terminie  do 10 sierpnia 2020 roku, na adres: Administracja Domów Miejskich „ADM” Spółka z o. o. ul. Śniadeckich 1 85-011 Bydgoszcz z dopiskiem „Inspektor nadzoru ds sanitarnych” lub mailowo na adres: rekrutacja@adm.com.pl


metryczka


Wytworzył: Aleksandra Chrzanowska (14 lipca 2020)
Opublikował: Tycjan Tyloch (14 lipca 2020, 14:35:40)

Ostatnia zmiana: Tycjan Tyloch (22 września 2020, 13:55:40)
Zmieniono: Podany wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 412