Przetarg nieograniczony - sprawa nr 63/P/2008 Rozbiórka budynku przy ul. Grudziądzka 24 w Bydgoszczy


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

 

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600,

fax. (052) 34-81-607.

 

 

 

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 63/P/2008

 

Rozbiórka  budynku przy ul. Grudziądzka  24 w Bydgoszczy

 

Najkorzystniejsza  oferta na przedmiotowe  zadanie przedstawiona jest  w tabeli poniżej – druk wytłuszczony .

Otwarcie  ofert  miało miejsce w dniu 30.10.2008r.

 

Poniższa tabela przedstawia Wykonawców którzy złożyli oferty wraz z ceną oraz uzyskaną punktacją.

 

Nr zadania

Nr oferty

Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia

Cena oferty brutto

Ilość zdobytych punktów przez ofertę

 

 

 

 

 

 

 

   1

 

     SKORBUD  Firma  Budowlana

    Zygmunt Skorupiński 

  85-092 Bydgoszcz 

       ul.   Moniuszki 7

  158 262,77

  100,00

 

  2

 

,,BOGMAR ‘’ Sp. Z o.o.  Ostromecko  ul. Kasztanowa  9  86-070 Dąbrowa Chełmińska

  224 700,84

     70,43

 

Uzasadnienie faktyczne – Jedynym kryterium oceny było kryterium ceny

Wybrane  oferty spełniają  wszystkie  warunki  stawiane w SIWZ  i uzyskały  maksymalną ilość punktów  – 100.

Uzasadnienie  prawne  - art.91 ust. 1  - Zamawiający wybiera  ofertę  najkorzystniejsza  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

 

metryczka


Wytworzył: Patrycja Pawłowska (14 listopada 2008)
Opublikował: Roman Dybowski (14 listopada 2008, 15:06:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 755