II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Dotyczy: postępowania 59/P/2007 o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:

 

Budowa 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Bora – Komorowskiego i Janosika w Bydgoszczy

 

W związku z dużą ilością pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz jej załączników, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert z dnia 22.04.2008r. na 24.04.2008r.

 Podstawa prawna: art. 38 ust. 6 Prawa zamówień publicznych

Uzasadnienie: W wyniku wyjaśnień treści zapisów SIWZ, niezbędny jest czas na wprowadzenie odpowiednich zmian w ofertach.

Godzina składania i otwarcia ofert oraz miejsce pozostają bez zmian.

 

metryczka


Wytworzył: Patrycja Pawłowska (15 kwietnia 2008)
Opublikował: Arleta Krywiel (15 kwietnia 2008, 13:47:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1258