Budowa instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Gdańskiej 76 w Bydgoszczy, stanowiącym własność Gminy Bydgoszcz .

WYNIK POSTĘPOWANIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
Nr  24/P/2007

 

  

                Budowa instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym położonym przy
             ul. Gdańskiej 76 w Bydgoszczy, stanowiącym własność Gminy Bydgoszcz.

 

Otwarcie ofert:  25.06.2007

 

 

Wybrany Wykonawca:

 

 

Działalność Handlowa Usł. w zakresie Instal. Sanit. Ogrz. I Gazu

Halina Księżak

ul. Nakielska 221 c

85-391 Bydgoszcz

 

 


 cena oferty brutto:
42 294,11 zł

 

 

 

 

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego w SIWZ.

 

Jednocześnie informuję, że w przetargu startowały 2 oferty. Jedna z ofert - należąca do Zakładu Instalacyjnego Wod-kan, c-o i gaz  Antoni Kustosz, ul. Bielawskiego 2/70, 85-796 Bydgoszcz - podlega odrzuceniu z powody wykluczenia Wykonawcy z postępowania - podstawa prawna art. 24. ust. 2  pkt 3 i art. 24. ust. 4 ustawy PZP

metryczka


Wytworzył: Patrycja Pawłowska (26 lipca 2007)
Opublikował: Agata Walenczykowska (26 lipca 2007, 07:04:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1626