Archiwum

Archiwum

97/P/2010 Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Toruńskiej 145 a w Bydgoszczy.

Bydgoszcz: 97/P/2010Numer ogłoszenia: 350913 - 2010; data zamieszczenia: 07.12.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) [...]

Wywóz śmieci nietypowych z nieruchomości gminnych będących w zarządzie Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. z wyłączeniem nieruchomości wspólnot mieszkaniowych.

Bydgoszcz: sprawa 89/P/2010 Wywóz śmieci nietypowych z nieruchomości gminnych będących w zarządzie Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. z wyłączeniem nieruchomości wspólnot mieszkaniowych.Numer ogłoszenia: 348021 - 2010; [...]

74/P/2010 Rozbiórka budynku gospodarczego na terenie nieruchomości przy ul. Przemysłowej 24-26 w Bydgoszczy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy sprawy nr 74/P/2010   Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U.z 2010 r. Nr 113 poz. 759), z [...]

83/P/2010 Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Terasy 3/6 w Bydgoszczy

Bydgoszcz: 83/P/2010Numer ogłoszenia: 369798 - 2010; data zamieszczenia: 16.11.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) [...]

81/P/201 Utrzymanie czystości siedzib wraz z przyległymi placami, chodnikami i terenami - dla Administracji Domów Miejskich ADM w Bydgoszczy

Bydgoszcz: sprawa 81/P/201 Utrzymanie czystości siedzib wraz z przyległymi placami, chodnikami i terenami - dla Administracji Domów Miejskich ADM w BydgoszczyNumer ogłoszenia: 316267 - 2010; data zamieszczenia: 08.11.2010OGŁOSZENIE O [...]

82/P/2010 Rozbiórka budynków użytkowych , oficyny i garażu na nieruchomości przy ul. Podwale 15 w Bydgoszczy

Bydgoszcz: 82/P/2010Numer ogłoszenia: 317507 - 2010; data zamieszczenia: 09.11.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) [...]

81/P/201 Utrzymanie czystości siedzib wraz z przyległymi placami, chodnikami i terenami - dla Administracji Domów Miejskich ADM w Bydgoszczy

Bydgoszcz: sprawa 81/P/201 Utrzymanie czystości siedzib wraz z przyległymi placami, chodnikami i terenami - dla Administracji Domów Miejskich ADM w BydgoszczyNumer ogłoszenia: 316267 - 2010; data zamieszczenia: 08.11.2010OGŁOSZENIE O [...]

84/P/2010 Wykonanie robót zduńskich - przebudowy i budowy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bydgoszcz: 84/P/2010Numer ogłoszenia: 315519 - 2010; data zamieszczenia: 08.11.2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. [...]

sprawa nr 85/P/2010 Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej doprowadzającej gaz do lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Bydgoszcz: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej doprowadzającej gaz do lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy. sprawa nr 85/P/2010Numer ogłoszenia: 314379 - 2010; [...]

75/P/2010 Zmaian ogłoszenia

30/10/2010    S212    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta  PL-Bydgoszcz: Usługi sprzątania budynków    2010/S 212-323552 Administracja [...]

77/P/2010 Podłączenie budynków zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Mokrej 1-3 do miejskiej sieci kanalizacyjnej w Bydgoszczy

Bydgoszcz: sprawa nr 77/P/2010 Podłączenie budynków zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Mokrej 1-3 do miejskiej sieci kanalizacyjnej w BydgoszczyNumer ogłoszenia: 306677 - 2010; data zamieszczenia: 29.10.2010OGŁOSZENIE O [...]

75/P/2010 Wybór usługodawcy w zakresie utrzymania czystości budynków, powtórzy,chodników, placów oraz utrzymania czystości i pielęgnacja terenów zielonych w nieruchomościach gminnych zarządanych przez Administracja domów Miejskich "ADM" Sp z

PL-Bydgoszcz: Usługi sprzątania budynków 2010/S 208-317818 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.ul. Śniadeckich1Kontaktowy: [...]

74/P/2010 Rozbiórka bydynku gospodarczego przy ul. Przemysłowej 24-26 w Bydgoszczy.

Bydgoszcz: 74/P/2010Numer ogłoszenia: 297163 - 2010; data zamieszczenia: 21.10.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) [...]

74/P/2010

Bydgoszcz: 74/P/2010Numer ogłoszenia: 297163 - 2010; data zamieszczenia: 21.10.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) [...]

68/P/2010 Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyzy technicznej dla budynków zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO   ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o., ul. Śniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3481600, faks 052 [...]

68/P/2010 Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyzy technicznej dla budynków zarzadzanych przez Administrację DomówMiejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Bydgoszcz: 68/P/2010   : 15.10.2010                      OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO   ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I [...]

68/P/2010 Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyzy technicznej dla budynków zarzadzanych przez Administrację DomówMiejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Bydgoszcz: 68/P/2010Numer ogłoszenia: 331896 - 2010; data zamieszczenia: 15.10.2010OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było [...]

73/P/2010 Remont lokalu mieszkalnego pustostanu przy ul. Ogrodowej 14/2 w Bydgoszczy.

Bydgoszcz: 73/P/2010Numer ogłoszenia: 286723 - 2010; data zamieszczenia: 14.10.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) [...]

71/P/2010 Roboty budowlane w budynku użytkowym przy ul. Łomżyńska 33

Numer ogłoszenia: 312828 - 2010; data zamieszczenia: 30.09.2010OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 312130 - 2010 data 30.09.2010 r. SEKCJA I: [...]

Roboty budowlane w budynku użytkowym przy ul. Łomżyńska 33 , 71/P/2010

Bydgoszcz: 71/P/2010Numer ogłoszenia: 312130 - 2010; data zamieszczenia: 30.09.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) [...]

Opracowanie projektów budowlanych i ekspertyzy technicznej dla budynków zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM Sp. z o.o. 68/P/ 2010

Bydgoszcz: 68/P/2010Numer ogłoszenia: 309594 - 2010; data zamieszczenia: 28.09.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I [...]

67/P/2010 Wykonanie podłączeń do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków przy ul. Otorowskiej 30, Toruńskiej 106, Fordońskiej 426 i Żeglarskiej 11 zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Bydgoszcz: 67/P/2010Numer ogłoszenia: 265787 - 2010 data zamieszczenia: 28.09.2010 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) [...]

66/P/2010 Remont lokali mieszkalnych - pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Bydgoszcz: 66/P/2010Numer ogłoszenia: 227983 - 2010; data zamieszczenia: 23.08.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) [...]

Remont dachów pokrytych dachówką na nieruchomościach położonych przy ul. Wełniany Rynek 12 i Zbożowy Rynek 8 zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy sprawa nr 56/P/2010 - 1

Bydgoszcz: Remont dachów pokrytych dachówką na nieruchomościach położonych przy ul. Wełniany Rynek 12 i Zbożowy Rynek 8 zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy sprawa nr 56/P/2010 - 1Numer [...]

51/P/2010 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynków zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy sprawy nr 53/P/2010   Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U.z 2010 r. Nr 113 poz. 759), z upoważnienia [...]

58/P/2010, Wybór usługodawcy w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji nieruchomości należących doWspólnot Mieszkaniowych i Miasta Bydgoszcz

Bydgoszcz: 58/P/2010Numer ogłoszenia: 205047 - 2010; data zamieszczenia: 30.07.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I [...]

Przetarg nieograniczony 60/P/2010 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji gazowej dla budynków mieszkalnych przy ul. Smoleńska zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich , ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Bydgoszcz: 60/P/2010Numer ogłoszenia: 231590 - 2010; data zamieszczenia: 30.07.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I [...]

59/P/2010 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji gazowej dla budynków mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.

Bydgoszcz: 59/P/2010Numer ogłoszenia: 229192 - 2010; data zamieszczenia: 29.07.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I [...]

57/P/2010 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie centralnego ogrzewania gazowego dla lokali mieszkalnych , w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM'' Sp. z o.o.

Bydgoszcz: 57/P/2010Numer ogłoszenia: 224068 - 2010; data zamieszczenia: 26.07.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I [...]

55/P/2010-1 Opracowanie dokumentacji -projektowej ,charakterystyki energetycznej , budynków mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM'' Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Bydgoszcz: 55/P/2010-1Numer ogłoszenia: 218372 - 2010; data zamieszczenia: 21.07.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I [...]

sprawa nr 56/P/2010 Remont dachów pokrytych dachówką na nieruchomościach położonych przy ul. Wełniany Rynek 12 i Zbożowy Rynek 8 zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Bydgoszcz: sprawa nr 56/P/2010 Remont dachów pokrytych dachówką na nieruchomościach położonych przy ul. Wełniany Rynek 12 i Zbożowy Rynek 8 zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w BydgoszczyNumer [...]

55/P/2010 Opracowanie dokumentacji projektowej , ekspertyz technicznych , świadectwa energetycznego , ekspertyzy mykologicznej , budynków mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Bydgoszcz: 55/P/2010Numer ogłoszenia: 203404 - 2010; data zamieszczenia: 09.07.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I [...]

53/P/2010 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynków zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Bydgoszcz: 53/P/2010Numer ogłoszenia: 182337 - 2010; data zamieszczenia: 09.07.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I [...]

51/P/2010 Rozbiórka budynków mieszkalnych oraz budynku użytkowego zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Ks. Skorupki 3-5 w Bydgoszczy.

Bydgoszcz: 51/P/2010Numer ogłoszenia: 179219 - 2010; data zamieszczenia: 07.07.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 48/P/2010-1 Opracowanie ekspertyz technicznych w zakresie pęknięcia ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 ,  85-011 Bydgoszcz   woj. kujawsko – [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 45 /P/2010 -1 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 ,  85-011 Bydgoszcz   woj. kujawsko – [...]

50/P/2010 Remont lokali mieszkalnych - pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Bydgoszcz: 50/P/2010Numer ogłoszenia: 171633 - 2010; data zamieszczenia: 30.06.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 48/P/2010 Opracowanie ekspertyz technicznych w zakresie pęknięcia ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 ,  85-011 Bydgoszcz   woj. kujawsko – [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 45 /P/2010 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłączy wodociągowych do budynków mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 ,  85-011 Bydgoszcz   woj. kujawsko – [...]

20/P/2010-1

Bydgoszcz: 20/P/2010-1Numer ogłoszenia: 157679 - 2010; data zamieszczenia: 17.06.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. [...]

Remonty pokryć dachowych (papa termozgrzewalna i dachówka) w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

43/P/2010 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie centralnego ogrzewania gazowego dla lokali mieszkalnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 ,  85-011 Bydgoszcz   woj. kujawsko – [...]

41/P/2010 Remonty pokryć dachowych papa termozgrzewalna - w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.

  Bydgoszcz: 41/P/2010Numer ogłoszenia: 147987 - 2010; data zamieszczenia: 09.06.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: [...]

40/P/2010 Remonty pokryć dachowych - papa termozgrzewalna - w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.

  Bydgoszcz: 40/P/2010Numer ogłoszenia: 145185 - 2010; data zamieszczenia: 07.06.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: [...]

sprawa nr 39/P/2010: Remonty pokryć dachowych(papa termozgrzewalna)w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.

Bydgoszcz: Remonty pokryć dachowych(papa termozgrzewalna)w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. sprawa nr 39/P/2010Numer ogłoszenia: 141779 - 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU [...]

sprawa nr 34/P/2010 Remonty pokryć dachowych (papa termozgrzewalna i dachówka) w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Bydgoszcz: sprawa nr 34/P/2010 Remonty pokryć dachowych (papa termozgrzewalna i dachówka) w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w BydgoszczyNumer ogłoszenia: 138267 - 2010; data zamieszczenia: [...]

Remonty dachów pokrytych dachówką ceramiczną w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.

Bydgoszcz: sprawa 33/P/2010 Remonty dachów pokrytych dachówką ceramiczną w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.Numer ogłoszenia: 134149 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010OGŁOSZENIE O [...]

20/P/2010 Wykonanie robót zduńskich przebudowy i budowy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM sp. z o.o. w Bydgoszczy

Bydgoszcz: 20/P/2010Numer ogłoszenia: 130833 - 2010; data zamieszczenia: 21.05.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) [...]

32/P/2010 Opracowanie projektów budowlanych na wykonanie instalacji gazowej dla budynków przy ul.: Koronowska 17, Grunwaldzka 154, Smoleńska 68, Grunwaldzka 61

Bydgoszcz: 32/P/2010Numer ogłoszenia: 138484 - 2010; data zamieszczenia: 20.05.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I [...]

30/p/2010 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynków zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 ,  85-011 Bydgoszcz   woj. kujawsko – [...]

Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy

Bydgoszcz: Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy sprawa nr 31 /P/2010Numer ogłoszenia: 126981 - 2010; data zamieszczenia: 18.05.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: [...]

29/P/2010 Opracowanie dokumentacji projektowej na docieplenie ścian zewnętrznych budynków zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 ,  85-011 Bydgoszcz   woj. kujawsko – [...]

29/P/2010 Przetarg nieograniczony - sprawa nr 29/P/2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 ,  85-011 Bydgoszcz   woj. kujawsko – [...]

29/P/2010 Opracowanie projektów budowlanych na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 ,  85-011 Bydgoszcz   woj. kujawsko – [...]

28/P/2010r. Remont lokali mieszkalnych – pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 ,  85-011 Bydgoszcz   woj. kujawsko – [...]

28/P/2010 Remont lokali mieszkalnych – pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 ,  85-011 Bydgoszcz   woj. kujawsko – [...]

27/P/2010Remont lokalu mieszkalnego – pustostanu w budynku zarządzanym przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy– przy ul. Podgórna 7/10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 ,  85-011 Bydgoszcz   woj. kujawsko – [...]

Wybór usługodawcy w zakresie wykonywania cięć pielęgnacyjnych, wycinki drzew, pielęgnacji zieleni dla Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Bydgoszcz: Wybór usługodawcy w zakresie wykonywania cięć pielęgnacyjnych, wycinki drzew, pielęgnacji zieleni dla Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy sprawa 21/P/2010Numer ogłoszenia: 131156 - 2010; data [...]

26/P/2010 Remont lokali mieszkalnych – pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 ,  85-011 Bydgoszcz   woj. kujawsko – [...]

Wymiana istniejącej stolarki okiennej na stolarkę jednoramową drewnianą i PCV w zasobach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.

Bydgoszcz: Wymiana istniejącej stolarki okiennej na stolarkę jednoramową drewnianą i PCV w zasobach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. sprawa nr 22/P/2010Numer ogłoszenia: 126806 - 2010; data zamieszczenia: [...]

24/P/2010 Opracowanie projektów budowlanych na wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w lokalach mieszkalnych przy ul. : Smoleńska 90 ( nr 9). Smoleńska 80 ( nr 1,3,5,6,7,10), Smoleńska 86 ( nr 11) , ul. Fordońska 165 ( nr 7a) .

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 ,  85-011 Bydgoszcz   woj. kujawsko – [...]

18/P/2010 Wykonywanie podłączeń do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Smoleńska 64, Smoleńska 66, Smoleńska 70, Smoleńska 72, Smoleńska 80, Smoleńska 82, Smoleńska 90, Smoleńska 96

Bydgoszcz: sprawa nr 18/P/2010Numer ogłoszenia: 111043 - 2010; data zamieszczenia: 06.05.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: [...]

16/P/2010-3

Bydgoszcz: 16/P/2010-3Numer ogłoszenia: 109393 - 2010; data zamieszczenia: 06.05.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I [...]

19/P/2010 Wykonanie przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 119 w Bydgoszczy.

Bydgoszcz: sprawa nr 19/P/2010Numer ogłoszenia: 103807 - 2010; data zamieszczenia: 29.04.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 10/P/2010 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń niskiego parteru w budynku handlowo- administracyjnym przy ul. Techników 5 - wynik

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 10/P/2010 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń niskiego parteru w budynku handlowo- administracyjnym przy ul. Techników 5

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

sprawa nr 16/P/2010-2 Sporządzanie aktów notarialnych obejmujących czynności prawne w przedmiocie korygowania udziałów członków wspólnot mieszkaniowych wraz z korygowaniem wpisówdo ksiąg wieczystych – w nieruchomościach wspólnych

Bydgoszcz: 16/P/2010-2Numer ogłoszenia: 93375 - 2010; data zamieszczenia: 22.04.2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I [...]

Wybór usługodawców w zakresie wykonywania usług związanych z naprawą bieżącą i konserwacją w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy z wyłączeniem części wspólnych nieruchomości Wsp

Bydgoszcz: sprawa 17/P/2010 Wybór usługodawców w zakresie wykonywania usług związanych z naprawą bieżącą i konserwacją w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy z [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 11/P/2010 Remont lokali mieszkalnych – pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 ,  85-011 Bydgoszcz   woj. kujawsko – [...]

Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy lokalowychw budynku przy ul. Kiedrowskiego 2, Bora Komorowskiego 10, Bora Komorowskiego 6 6/P/2010-1

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty   dotyczy sprawy nr 6/P/2010-1   Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U.z 2008 r. Nr 171 poz. 1058), z [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 10/P/2010 Zadanie nr 1 :Wykonanie robot budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń niskiego parteru w budynku handlowo- administracyjnym przy ul. Techników 5

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 ,  85-011 Bydgoszcz   woj. kujawsko – [...]

15/P/2010 Wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych z szamb i dołów kloacznych z nieruchomości zarządzanych przez ADM Sp. z o. o. w Bydgoszczy.

Bydgoszcz: 15/P/2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o., [...]

Wykonanie okresowej kontroli w 2010r. obejmującej : badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawdzenia połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemienia instalacji

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

6/P/2010-1 , Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy lokalowych w budynku przy ul. Kiedrowskiego 2, Bora Komorowskiego 10, Bora Komorowskiego 6.

Bydgoszcz: 6/P/2010-1OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o., [...]

Wykonanie okresowej kontroli w 2010r. obejmującej : badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawdzenia połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemienia instalacji

Bydgoszcz: Wykonanie okresowej kontroli w 2010r. obejmującej : badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawdzenia połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów [...]

Wykonanie okresowej kontroli w 2010r. obejmującej : badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawdzenia połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemienia instalacji

Bydgoszcz: Wykonanie okresowej kontroli w 2010r. obejmującej : badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawdzenia połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów [...]

Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy lokalowychw budynku przy ul. Kiedrowskiego 2, Bora Komorowskiego 10, Bora Komorowskiego 6 - 6/P/2010

6/P/2010OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o., ul. [...]

Wykonanie okresowej kontroli w 2010r. obejmującej : badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawdzenia połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemienia instalacji

Bydgoszcz: Wykonanie okresowej kontroli w 2010r. obejmującej : badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawdzenia połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów [...]

Wykonanie w 2010r. okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych zgodnie z art. 62 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. Zm. praz PN-M-3450-2002 Instalacja gazowa. Kontrola okresowa w budynkach a

Bydgoszcz: Wykonanie w 2010r. okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych zgodnie z art. 62 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. Zm. praz PN-M-3450-2002 Instalacja gazowa. [...]

Wykonanie okresowej kontroli w 2010r. obejmującej : badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawdzenia połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemienia instalacji

Bydgoszcz: Wykonanie okresowej kontroli w 2010r. obejmującej : badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawdzenia połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 5/P/2010 Remont lokali mieszkalnych – pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 ,  85-011 Bydgoszcz   woj. kujawsko – [...]

Wykonanie usług czyszczeni kanałów i przewodów kanalizacyjnych w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy z wyłączeniem nieruchomości stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych.

Wykonanie usług czyszczeni kanałów i przewodów kanalizacyjnych w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy z wyłączeniem nieruchomości stanowiących własność Wspólnot [...]

Wykonanie następujących prac remontowych w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich w Bydgoszczy: - remont 5 szt. klatek schodowych w budynku przy ul. Wojciechowskiego 12 - wymiana stolarki okiennej wraz z nawiewnikami

 Bydgoszcz: Wykonanie następujących prac remontowych w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich w Bydgoszczy: - remont 5 szt. klatek schodowych w budynku przy ul. Wojciechowskiego 12 - wymiana stolarki okiennej wraz [...]

Wybór usługodawcy w zakresie wykonywania okresowego czyszczenia , przeglądów przewodów kominowych dla Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Wybór usługodawcy w zakresie wykonywania okresowego czyszczenia , przeglądów przewodów kominowych dla Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy - sprawa nr 1/P/2010 Numer ogłoszenia: 4820-2010; data zamieszczenoa [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 54/P/2009

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Wymiana instalacji kanalizacyjnej przy ul. Garbary 9 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 54/P/2009 Wykonanie: · okresowej kontroli ( 5-letniej ) polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego , estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 57/P/2009 Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Hutnicza 5 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 53/P/2009 Remont pokrycia dachowego w budynkach przy ul. Wł. Bełzy 18 ( 3 baraki) w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 56/P/2009 Wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków przy ul. Żeglarskiej 11, ul. Piaski 34, ul. Fordońskiej 425, 423, 438, 440, ul. Toruńskiej 119, ul. Ks. Skorupki 123 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 46/P/2009 Remont lokalu przy ul. Świetlicowej 8 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na klub osiedlowy i świetlicę środowiskową

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę okienną i drzwiową z PCV w lokalu użytkowym przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 w Bydgoszczy 52/P/2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 47/P/2009 Rozbudowa , przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku handlowo- usługowego przy ul. Łomżyńskiej 33 w Bydgoszczy na pomieszczenia biurowe wraz z dociepleniem budynku , przebudowa wewnęt

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 45/P/2009 Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej w budynku gminnym przy ul. 3 Maja 24 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Tryb udzielenie zamówienia: przetarg nieograniczony - sprawa nr 48/P/2009 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy polegających na :

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Zamawiający: Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1, 85 – 011 Bydgoszcz, tel. (052) 34-81-600,vfax. (052) [...]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 47/P/2009 Rozbudowa , przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku handlowo-usługowego przy ul. Łomżyńskiej 33 w Bydgoszczy na pomieszczenia biurowe wraz z dociepleniem budynku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 43/P/2009 Rozbiórka pomieszczeń garażowych pod tarasem w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 236-128

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 40/P/2009 Rozbiórka trzech wiat magazynowych i budynku administracyjno- socjalnego usytuowanych na terenie działek o nr ewidencyjnych : 54/17,54/20,54/23,54/24,54/25,54/26, 54/27 obr 33 przy ul. Mińskiej 45 w Bydgosz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 39/P/2009 Przetarg nieograniczony - sprawa nr 39/P/2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 37/P/2008 Roboty remontowo- inwestycyjne polegające na zmianie sposobu użytkowania części budynku administracyjno-usługowo- magazynowego przy ul. Toruńskiej 36 w Bydgoszczy na funkcje administracyjne.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 38/P/2009 Roboty blacharsko – dekarskie w budynku przy ul. Wojciechowskiego 12 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 33/P/2009 Wymiana instalacji elektrycznej w części administracyjnej budynku przy ul. Gdańskiej 91 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 35/P/2009 Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Pomorskiej 46 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 22/P/2009 - 1 Wybór usługodawcy w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości należących do Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości  poniżej 133.000 euro   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 31/P/2009 Remont dachu budynku przy ul. Harcerskiej 15B wraz z wykonaniem robót budowlanych w lokalu nr 13 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 29/P/2009 Wykonanie robót budowlanych w lokalu mieszkalnych przy ul. Kościuszki 42/17 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 22/P/2009 Wybór usługodawcy w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości należących do Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości  poniżej 133.000 euro   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 25/P/2009 Docieplenie ścian zewnętrznych , remont balkonów oraz wymiana okien w budynku przy ul. Grudziądzkiej 7 Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 23/P/2009 Rozbiórka budynków mieszkalnych , gospodarczych i lokali użytkowych przy ul. : Koronowskiej 42 ,Koszarowej 24, Lisiej 39, Toruńskiej 29, Dworcowej 79 oraz Gdańskiej 7 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 23/P/2009 Rozbiórka budynków mieszkalnych , gospodarczych i lokali użytkowych przy ul. Komorowskiej 42,Koszarowej 24, Lisiej 39, Toruńskiej 29, Dworcowej 79

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 12/P/2009 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Leszczyńskiego 36 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 20/P/2009 Wymiana stropu ceramicznego na żelbetowy nad piwnicą w obrębie podwórza przy ul. Jagiellońskiej 2 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 17/P/2009 Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Świetlicowej 4 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 15/P/2009 Wykonanie ogrzewania gazowego wraz z instalacją c.o. oraz wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Rozłogi 71

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 13/P/2009 Remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Okulickiego 5 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 10/P/2009 -1 Wykonanie w 2009 r. okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych zgodnie z art.62 Ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm. )

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 12/P/2009 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Leszczyńskiego 36 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 9/P/2009-1 Wykonanie w 2009r. okresowej kontroli : instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawdzenia połączeń , osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń , oporności izolacji przewodó

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 10/P/2009 Wykonanie w 2009 r. okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych zgodnie z art.62 Ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm. ) oraz PN-M-34507/2002

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 9/P/2009 Wykonanie w 2009r. okresowej kontroli : instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawdzenia połączeń , osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń , oporności izolacji przewodów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 8/P/2009 Wybór usługodawcy w zakresie wykonywania cięć pielęgnacyjnych, wycinki drzew, pielęgnacji zieleni dla Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

                OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 7/P/2009 Remont lokalu z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe w budynku przy ul. Przemysłowej 34 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej dla nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych i miasta Bydgoszczy.Przetarg nieograniczony - sprawa nr 3/P/2009

               OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości  poniżej 133.000 euro   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – [...]

Opracowanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń handlowo-usługowych na pomieszczenia biurowe części budynku przy ul. Łomżyńskiej 33 w Bydgoszczy - Przetarg nieograniczony nr 6/P/2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości  poniżej 133.000 euro   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 5/P/2009 Rozbiórka budynków gospodarczych , garaży oraz wiat magazynowych zlokalizowanych wewnątrz kwartału ulic Paderewskiego – Zamoyskiego – 20 Stycznia 1920 – Chodkiewicza

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 78/P/2008 Wybór usługodawcy w zakresie wykonywania okresowego czyszczenia, przeglądów kominowych dla Administracji Domów Miejskich

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 79/P/2008 - 1 Wybór usługodawcy w zakresie wykonywania cięć pielęgnacyjnych, wycinki drzew, pielęgnacji zieleni

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 83/P/2008 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 80/P/2008 - Wybór usługodawcy w zakresie świadczenia ochrony fizycznej i elektronicznej dla Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

                            OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 79/P/2008 - Wybór usługodawcy w zakresie wykonywania cięć pielęgnacyjnych, wycinki drzew, pielęgnacji zieleni

                   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 78/P/2008 Wybór usługodawcy w zakresie wykonywania okresowego czyszczenia , przeglądów przewodów kominowych dla Administracji Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600, fax. [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 49/P/2008 - 1 Wybór usługodawcy w zakresie doręczania przesyłek pocztowych powyżej 50 g na terenie Polski i wszystkich krajów Unii Europejskiej dla

                 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 76/P/2008 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wysokiej 21

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 63/P/2008 Rozbiórka budynku przy ul. Grudziądzka 24 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 72/P/2008 Wykonanie robót budowlanych w lokalu mieszkalnym nr 3A przy ul. Grunwaldzka 59 oraz w lokalu mieszkalnym nr 2A przy ul. Dworcowej 88 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 73/P/2008 Budowa przyłącza i spięcie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z przyłączem budynku mieszkalnego przy ul. Skotnickiego 2 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 70/P/2008 Wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków przy ul. Smukalskiej 94 i Kaliskiego 18 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 71/P/2008 Wykonanie przyłącza i spięcie wewnętrznej instalacji wodociągowej z przyłączem w budynkach przy ul. Toruńskiej 122A, Portowej 3,7,9 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 69/P/2008 Wykonanie robót budowlanych w lokalu nr 3 przy ul. Grunwaldzka 55 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Budowa przyłącza do budynku przy ul. Odrzańskiej 2 w Bydgoszczy i spięcie wewnętrznej instalacji wodociągowej z przyłączemsprawa nr 60/P/2008

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 62/P/2008 Wykonanie remontu pustostanu nr 1 przy ul. Zakole 6 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 65/P/2008 Utrzymanie czystości siedzib Zamawiającego i przyległych do tych budynków chodników i terenów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 67/P/2008 Budowa instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Smoleńskiej 94 i 98

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr 49/P/2008

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  49/P/2008         UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA   1.                 Opis przedmiotu [...]

Przetarg nieograniczony Nr sprawy 61/P/2008 Wybór usługodawcy w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjnego dla „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej progów określonych w art. 11  ust. 8 u PZP nr ogłoszenia wstępnego – 2008/S 151-203817   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 68/P/2008 Wykonanie robót budowlanych w lokalu nr 5 przy ul. Chodkiewicza 24 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony 61/P/2008 Wybór usługodawcy w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjnego dla „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej progów określonych w art. 11  ust. 8 u PZP nr ogłoszenia wstępnego – 2008/S 151-203817   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 66/P/2008 Wykonanie remontu pustostanów nr 19 i 53 w budynku przy ul. Pomorskiej 88C w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 64/P/2008 Wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków przy ul. Saperów 207; Marcina Orłowity 17; Sielska 2; Koronowska 42 oraz budowa przyłącza kanalizacyjnego

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 63/P/2008 Rozbiórka budynku przy ul. Grudziądzkiej 24 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 62/P/2008 Wykonanie remontu pustostanu nr 1 przy ul. Zakole 6 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 49/P/2008 Wybór usługodawcy w zakresie doręczania przesyłek pocztowych powyżej 50 g na terenie Polski i wszystkich krajów Unii Europejskiej dla

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 60/P/2008Budowa przyłącza do budynku przy ul. Odrzańskiej 2 w Bydgoszczy i spięcie wewnętrznej instalacji wodociągowej z przyłączem.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 59/P/2008 Wykonanie remontu pustostanu nr 9 przy ul. Ułańska 1 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 58/P/2008 Rozbiórka budynków przy ul. Nadrzecznej 3 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 56/P/2008 Remont pustostanu nr 4 przy ul. Gdańskiej 184 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 48/P/2008 Wybór usługodawcy w zakresie utrzymania czystości budynków, podwórzy, chodników, placów itp. oraz utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych dla „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 53/P/2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 51/P/2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 52/P/2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 50/P/2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 45/P/2008-1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie remontu pustostanów – ( ul. Przemysłowa 34B/5 ; ul. Przemysłowa 34B/6 ; ul. Przemysłowa 34B/11 ul. Przemysłowa 34B/17 w Bydgoszczy)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 47/P/2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 38/P/2008

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Wykonanie remontu ścian zewnętrznych i pokrycia dachowego głównego budynku mieszkalnego przy ul. Jagiellońska 60 – zakres częściowy , remont pustostanu w tym budynku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie remontu pustostanów – ( ul. Szubińska 2/2; Szubińska 2/7 w Bydgoszczy)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie przyłączeń kanalizacyjnych do budynków przy ul. Toruńska 49, Dolina 45, Stefańskiego 5, Wczasowa 27, Grunwaldzka 208, Kotowicza 4, Sadowa 3 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie malowania pomieszczen biurowych w budynku przy ul. Toruńska 36 w Bydggoszczy ( siedziba ROM-2) wraz z wymiana opraw oświetleniowych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 35/P/2008   Wybór usługodawcy w zakresie wykonywania deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji oraz fumigacji dla ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy.   Najkorzystniejszą ofertę złożył zarówno dla [...]

Wybór usługodawcy w zakresie wykonywania deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji oraz fumigacji dla ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Montaż 797 zestawów skrzynek oddawczych dla Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. w Bydgoszczy

                         OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 [...]

Wykonanie remontu pustostanów w Bydgoszczy - 15/P/2008

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1, 85 – 011 Bydgoszcz, woj. kujawsko – pomorskie tel. (052) [...]

Montaż 797 zestawów skrzynek oddawczych dla Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynków będących własnością ADM Sp. z o.o. zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Gdańskiej 9 wraz z badaniem gruntu i nośności fundamentów i ścian pod kątem nadbudowy i przebudowy budynków

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie remontów pustostanów w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

II ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania 59/P/2007 o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:   Budowa 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Bora – Komorowskiego i Janosika w [...]

ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postępowania 59/P/2007 o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:   Budowa 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Bora – Komorowskiego i Janosika w [...]

Wykonanie remontów pustostanów w Bydgoszczy - 15/P/2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Kapitalny remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Spółdzielczej 13 w Bydgoszczy - 16/P/2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Adaptacja pomieszczenia handlowo-usługowego na pomieszczenia biurowe w pawilonie przy ul. Łomżyńskiej 33 w Bydgoszczy - 14/P/2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie remontu konserwatorskiego budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 58 w Bydgoszczy - 3/P/2008

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  3/P/2008     Wykonanie remontu konserwatorskiego budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 58 w Bydgoszczy     Otwarcie ofert miało miejsce w siedzibie Zamawiającego [...]

Budowa 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Bora-Komorowskiego i Janosika w Bydgoszczy

06/03/2008    S46    Wspólnoty Europejskie – Zamówienia na roboty budowlane – Procedura otwarta PL-Bydgoszcz: Roboty w zakresie instalacji budowlanych 2008/S 46-063575 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane SEKCJA [...]

Wykonanie i dostawa 189 szt. skrzynek oddawczych naściennych w zestawach 1, 2 – modułowych spełniających warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 roku w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Remont ściany szczytowej budynku przy ul. Gdańskiej 91 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie remontów pustostanów w Bydgoszczy - sprawa nr 2/P/2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie remontów pustostanów w Bydgoszczy - 9/P/2008

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania sprawa nr 36/P/2007 o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy w kwocie do 50mln zł na sfinansowanie inwestycji [...]

Wykonanie remontu budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 94, będącego w zarządzie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego oraz klatki schodowej przy ul. Ks. Skorupki 64, będącego w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

                        OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja [...]

Wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie tel. (052) 34-81-600, fax. [...]

Wykonanie remontu konserwatorskiego budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 58 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy w kwocie do 50 mln PLN na sfinansowanie inwestycji związanych z budową budynków wielorodzinnych na potrzeby budownictwa komunalnego, posadowionych w rejonie ulic Bora-Komorowskiego i Janosika w Bydgosz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA  I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:  Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, Do wiadomości Patrycja Pawłowska, PL-85-011 [...]

Ogłoszenie o zamówieniu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA  I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:   Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, Do [...]

Wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy w kwocie do 50 mln PLN na sfinansowanie inwestycji związanych z budową budynków wielorodzinnych na potrzeby budownictwa komunalnego, posadowionych w rejonie ulic Bora-Komorowskiego i Janosika w Bydgosz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA  I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:  Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, Do wiadomości Patrycja Pawłowska, PL-85-011 [...]

Wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy w kwocie do 50 mln PLN na sfinansowanie inwestycji związanych z budową budynków wielorodzinnych na potrzeby budownictwa komunalnego, posadowionych w rejonie ulic Bora-Komorowskiego i Janosika w Bydgosz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA  I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:  Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, Do wiadomości Patrycja Pawłowska, PL-85-011 [...]

Wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy w kwocie do 50 mln PLN na sfinansowanie inwestycji związanych z budową budynków wielorodzinnych na potrzeby budownictwa komunalnego, posadowionych w rejonie ulic Bora-Komorowskiego i Janosika w Bydgos

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA  I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:  Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, Do wiadomości Patrycja Pawłowska, PL-85-011 [...]

Wykonanie remontów pustostanów w Bydgoszczy - 65/P/2007

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy w kwocie do 50 mln PLN na sfinansowanie inwestycji związanych z budową budynków wielorodzinnych na potrzeby budownictwa komunalnego, posadowionych w rejonie ulic Bora-Komorowskiego i Janosika w Bydgos

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA  I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:  Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o., ul. Śniadeckich 1, Do wiadomości Patrycja Pawłowska, PL-85-011 [...]

Wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie tel. (052) 34-81-600, fax. [...]

Wykonanie remontów pustostanów w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie remontów pustostanów w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie remontu elewacji frontowej oraz południowo-zachodniego szczytu budynku frontowego przy ul. Gdańskiej 79, będącego w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z dociepleniem szczytów budynku oraz docieplenie ściany południowo-wschodniej szczytu oficyny budynku przy ul. Gdańskiej 97, będącego w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgos

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA I OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania sprawa nr 36/P/2007 o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy w kwocie do 50mln zł na sfinansowanie inwestycji [...]

Przebudowa pomieszczeń biurowych na ostatniej kondygnacji w budynku przy ul. Jezuickiej 2 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Cieszkowskiego 16, będący w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy w kwocie do 50 mln PLN na sfinansowanie inwestycji związanych z budową budynków wielorodzinnych na potrzeby budownictwa komunalnego, posadowionych w rejonie ulic Bora-Komorowskiego i Janosika w Bydgos

PL-Bydgoszcz: Usługi udzielania kredytu 2007/S 233-284161 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA  I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:  Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o., [...]

Wybór usługodawcy w zakresie cięć pielęgnacyjnych, wycinki drzew i pielęgnacji zieleni na nieruchomościach administrowanych przez „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, Skarbu Państwa, własności prywatnej polegających na czyszczeniu i okresow

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600, fax. [...]

Wykonanie rozbiórki budynku użytkowego zlokalizowanego przy ul. Powstańców Warszawy 4, będącego w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie remontów pustostanów w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie remontu elewacji frontowej oraz południowo-zachodniego szczytu budynku frontowego przy ul. Gdańskiej 79, będącego w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Cieszkowskiego 16 , będącego w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

[ opublikował: , ważne od: 2007-11-15 08:25:40, archiwalna ] OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. [...]

Wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z dociepleniem szczytów budynku oraz docieplenie ściany południowo-wschodniej szczytu oficyny budynku przy ul. Gdańskiej 97, będącego w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgos

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, Skarbu Państwa, własności prywatnej polegających na czyszczeniu i okresow

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600, fax. [...]

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych przy ulicy Smoleńskiej 62-100 do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  42/P/2007     Wykonanie następujących przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz:   ZADANIE nr 1 ul.  [...]

Wykonanie renowacji elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 58 w Bydgoszczy polegającej na remoncie konserwatorskim elewacji frontowej i szczytowej, docieplenie elewacji pozostałych wraz z kolorystyką oraz remont dachu i wymiana bramy i drzwi

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Remont elewacji wraz z kolorystyką oraz naprawa dachu w budynku przy ul. Jezuickiej 4 A w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych przy ul.Planu 6-letniego 1 barak E i F w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

WDROŻENIE Z DOSTAWĄ ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZAPEWNIAJĄCEGO WEWNĘTRZNĄ DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI ORAZ ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. 85 – 011 Bydgoszcz ,ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie tel. (052) 34-81-600, fax. (052) [...]

Remont elewacji wraz z kolorystyką oraz naprawa dachu w budynku przy ul. Jezuickiej 4 A w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wybór usługodawcy w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości położonych w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych przy ulicach: Żwirki i Wigury 6 i Żwirki i Wigury 16 stanowiących własność Gminy Bydgoszcz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ulicy Flisackiej 30 stanowiącego własność Gminy Bydgoszcz.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych przy ulicach: Żwirki i Wigury 6 i Żwirki i Wigury 16 stanowiących własność Gminy Bydgoszcz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wybór usługodawcy w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości położonych w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Remont pokrycia dachu oficyny południowej budynku przy ul. Gdańskiej 9 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz przy ul. Smoleńskiej 62-100

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej następujących budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz położonych przy ul. Fordońskiej 297, ul. Fordońskiej 435 i 437, ul. Fordońskiej 441

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600, fax. [...]

Wykonanie następujących przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz: Żwirki i Wigury 6 i 16

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Remont pokrycia dachu oficyny południowej budynku przy ul. Gdańskiej 9 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

ZAKUP WRAZ Z WDROŻENIEM ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO DLA ADMINISTARCJI DOMÓW MIEJSKICH „ADM” SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

                          OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 [...]

Wykonanie następujących przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz: Przejazd 22, Saperów 85,Wiejska 107

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie następujących przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie następujących przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz: ul. Przejazd 22, Saperów 85, Wiejska 107

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wybór usługodawcy w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości położonych w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Remont elewacji ściany północnej budynku przy ul. Gdańskiej 91 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie następujących przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Fordońskiej 447 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie inwentaryzacji technicznej w budynkach położonych w Bydgoszczy.

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  26/P/2007     Otwarcie ofert:  18.07.2007         Wykonanie inwentaryzacji technicznej w budynkach  położonych w Bydgoszczy. Wybrani [...]

Wybór usługodawcy w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości położonych w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie docieplenia ścian i dachu oraz remont elewacji budynku położonego przy ul. Gdańskiej 9 w Bydgoszczy .

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  23/P/2007         Wykonanie docieplenia ścian i dachu oraz remont elewacji budynku położonego przy  ul. Gdańskiej 9  w [...]

Budowa instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Gdańskiej 76 w Bydgoszczy, stanowiącym własność Gminy Bydgoszcz .

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  24/P/2007                      Budowa instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym położonym przy [...]

Wykonanie usług w zakresie wywozu nieczustości płynnych z szamb i dołów kloacznych z nieruchomości zarządzanych przez ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  27/P/2007      Otwarcie ofert:  13.07.2007 Wykonanie usług w zakresie wywozu nieczustości płynnych z szamb i dołów kloacznych z nieruchomości zarządzanych przez [...]

Due Diligence Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  11/P/2007                       Due Diligence Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z [...]

Wybór usługodawcy w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości położonych w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych z szamb i dołów kloacznych z nieruchomości zarządzanych przez „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie usług w zakresie deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji i fumigacji dla „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

WYNIK POSTĘPOWANIA   PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  21/P/2007   Wykonanie usług w zakresie deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji i fumigacji dla „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy. ZADANIE 1: Wykonanie usług w zakresie [...]

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o., gazowej i elektrycznej w mieszkaniu nr 1 przy ul. Świetlicowej 1 w Bydgoszczy .

WYNIK POSTĘPOWANIA   PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  18/P/2007     Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o., gazowej i elektrycznej w mieszkaniu nr 1 przy ul. Świetlicowej 1 w Bydgoszczy.   Otwarcie [...]

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz .

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Budowa instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Gdańskiej 76 w Bydgoszczy,stanowiącym własność Gminy Bydgoszcz.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Budowa instalacji gazowej w budynku wielorodzinnym położonym przy ul. Gdańskiej 76 w Bydgoszczy, stanowiącym własność Gminy Bydgoszcz.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wybór usługodawcy w zakresie utrzymania czystości rejonu nr 7 w Bydgoszczy.

WYNIK POSTĘPOWANIA   PRZETARG NIEOGRANICZONY powyżej 60 000 euroNr  10/P/2007     Wybór usługodawcy w zakresie utrzymania czystości rejonu nr 7 w Bydgoszczy.   Otwarcie ofert:  16.05.2007 Wybrany [...]

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie docieplenia ścian i dachu oraz remont elewacji budynku położonego przy ul. Gdańskiej 9 w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonywanie usług mechanicznego czyszczenia sieci wewnętrznych oraz w obiektach kanalizacyjnych zarządzanych przez „ADM” Sp. z o.o.w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie usługi w zakresie deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji i fumigacji dla „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o., gazowej i elektrycznej w mieszkaniu nr 1 przy ul. Świetlicowej 1 w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Due Diligence Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie tel. (052) 34-81-600, fax. [...]

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 2 w budynku położonym przy ul. Kossaka 7 w Bydgoszczy.

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o., 85 – 011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – [...]

PRZEGLĄDY ELEKTRYCZNE - wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej.

WYNIK POSTEPOWANIA NR 8/P/2007   PRZETARG NIEOGRANICZONY   Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej, konserwacji niezbędnej do wykonania przedmiotu [...]

Wybór usługodawcy w zakresie utrzymania czystości rejonu nr 7 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie tel. (052) 34-81-600, [...]

Remont lokalu mieszkalnego nr 13 w budynku gminnym położonym przy ul. Terasy 3 w Bydgoszczy

     OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie [...]

Przeglądy elektryczne.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie tel. (052) 34-81-600, fax. [...]

Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej, konserwacji niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy, przydatności do użytkowania oraz badanie instalacji elektrycznej i piorunochronne

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO   o wartości zamówienia mniejszej od  kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień [...]

Remont części budynku mieszkalnego po pożarze przy ul. Spółdzielczej 8 a administrowanego przez ADM Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej, konserwacji niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy, przydatności do użytkowania oraz badanie instalacji elektrycznej i piorunochronne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bydgoszcz: wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej, konserwacji niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy, przydatności do [...]

Wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy

                                       OGŁOSZENIE O [...]

Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych przy ul. Dolina 24 w Bydgoszczy.

                                         [...]

Remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku gminnym przy ul. Fordońskiej 432 w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Ochrona obiektów Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 341 z dnia 20.12.2006 POZYCJA 64092 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bydgoszcz: ochrona obiektów Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy Publikacja obowiązkowa. SEKCJA I: [...]

Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Szubińskiej 11 i 13 w Bydgoszczy, będącym własnością Gminy Bydgoszcz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600, [...]

Wykonanie izolacji poziomej metodą iniekcji w budynku gminnym położonym przy ul. Szubińskiej 11 w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600, [...]

wykonanie usług polegających na pielęgnacji zieleni na nieruchomościach administrowanych przez Spółkę ADM w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600, [...]

Remont lokalu mieszkalnego nr 39 w budynku gminnym przy ul. Przemysłowej 36 w Bydgoszczy.

Remont lokalu mieszkalnego nr 39 w budynku gminnym przy ul. Przemysłowej 36 w Bydgoszczy   Remont pustostanu polegający na: robotach ogólnobudowlanych (malowanie ścian i sufitów, stolarki okiennej i drzwiowej, grzejników i [...]

Wykonanie przyłącza do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynku mieszkalnego przy ul. Planu 6 letniego 4 w Bydgoszczy, będącego własnością Gminy Bydgoszcz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600, [...]

Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych przy ul. Toruńskiej 141,141a,145a w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600, [...]

Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynku mieszkalnego należącego do Gminy Bydgoszcz, położonego przy ul. Hutniczej 5

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na gazowe w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej 26 w Bydgoszczy, będącym własnością Gminy Bydgoszcz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   o szacunkowej wartości powyżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynku mieszkalnego należącego do Gminy Bydgoszcz, położonego przy ul. Hutniczej 5.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na gazowe w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej 26 w Bydgoszczy, będącym własnością Gminy Bydgoszcz.

Zmiana sposobu ogrzewania z piecowego na gazowe w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Gnieźnieńskiej 26 w Bydgoszczy, będącym własnością Gminy Bydgoszcz.     Nie dopuszcza się składania ofert częściowych  [...]

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 60 w budynku mieszkalnym przy ul. Kruczkowskiego 2 w Bydgoszczy.

                                         [...]

Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej wraz z likwidacją kraty w budynku przy ul. Gdańskiej 9 w Bydgoszczy.

                                     OGŁOSZENIE O PRZETARGU [...]

Wykonanie usługi polegającej na sprzątaniu i utrzymaniu czystości siedziby Spółki „ADM” przy ul. Śniadeckich 1 oraz jednostek organizacyjnych , tj Rejonów Obsługi Mieszkańców Nr 1-10, przyległych do siedzib chodników, podwórzy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO   o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień [...]

Wywóz śmieci nietypowych w nieruchomościach stanowiących własność Miasta Bydgoszczy oraz osób fizycznych, które znajdują się w zarządzie Administracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.

PL-Bydgoszcz: Usługi usuwania odpadów i nieczystości; usługi higieniczne i dotyczące środowiska naturalnego 2006/S 215-230798 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA  I.1) NAZWA, ADRESY I [...]

Wykonanie usług polegających na : a) utrzymaniu czystości budynków, podwórzy wraz z przyległym do budynku chodnikiem oraz pielęgnacja przydomowych terenów zielonych ujętych w powierzchniach podwórzy i placów w obrębie Rejonów Obsługi Mieszka

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień [...]

Docieplenie i renowacja ścian zewnętrznych z kolorystyką oraz remont klatki schodowej i korytarzy budynku mieszkalnego przy ul. Jagiellońskiej 36 w Bydgoszczy .

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Docieplenie i renowacja ścian zewnętrznych z kolorystyką oraz remont klatki schodowej i korytarzy budynku mieszkalnego przy ul. Jagiellońskiej 36 w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2 B w Bydgoszczy. W/w budynek stanowi własność Gminy Bydgoszcz .

                                          [...]

Remont lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Wojska Polskiego 2 B w Bydgoszczy. W/w budynek stanowi własność Gminy Bydgoszcz.

                                          [...]

Wykonanie usług polegających na:utrzymaniu czystości budynków, podwórzy wraz z przyległym do budynku chodnikiem oraz pielęgnacja przydomowych terenów zielonych ujętych w powierzchniach podwórzy i placów w obrębie Rejonów Obsługi Mieszkańcó

PL-Bydgoszcz: Usługi sprzątania 2006/S 164-176769 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA  I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:  Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o., ul. [...]

Wykonanie usług polegających na:utrzymaniu czystości budynków, podwórzy wraz z przyległym do budynku chodnikiem oraz pielęgnacja przydomowych terenów zielonych ujętych w powierzchniach podwórzy i placów w obrębie Rejonów Obsługi Mieszkańcó

PL-Bydgoszcz: Usługi sprzątania 2006/S 164-176769 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA  I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:  Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o., ul. [...]

Wykonanie w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Bydgoszcz położonym przy ul. Gdańskiej 91 w Bydgoszczy następujących robót: renowacja elewacji frontowej, elewacji oficyny, remont klatki schodowej budynku głównego i oficyny

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Docieplenie ścian szczytowych wraz z remontem balkonów i zamontowaniem zadaszeń nad balkonami III piętra w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Murarzy 2 w Bydgoszczy, będącym własnością Wspólnoty Mieszkaniowej wg projektu budowlanego

Docieplenie ścian szczytowych wraz z remontem balkonów i zamontowaniem zadaszeń nad balkonami III piętra w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Murarzy 2 w Bydgoszczy, będącym własnością  Wspólnoty Mieszkaniowej wg projektu [...]

Remont dachu wraz z opierzeniami na budynku położonym przy ul. Wojska Polskiego 35 w Bydgoszczy, stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej

                               OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości [...]

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z dociepleniem stropodachu oraz wykonanie pozostałych robót ogólnobudowlanych i remontowych w zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul. Przodowników Pracy 14 w Bydgoszczy, będącego własnością Wspóln

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 60 000 EURO         Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – [...]

Wykonanie w budynku mieszkalnym stanowiącym własność Gminy Bydgoszcz położonym przy ul. Gdańskiej 91 w Bydgoszczy następujących robót: renowacja elewacji frontowej, elewacji oficyny, remont klatki schodowej budynku głównego i oficyny.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wywóz odpadów komunalnych typowych i nietypowych.

PL-Bydgoszcz: Usługi usuwania odpadów i nieczystości; usługi higieniczne i dotyczące środowiska naturalnego 2006/S 151-163333 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA  I.1) NAZWA, ADRESY I [...]

Docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych wraz z kolorystyką w budynku mieszkalnym przy ul. Samotnej 3 – segment C w Bydgoszczy, będącym własnością Wspólnoty Mieszkaniowej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1 , 85 – 011 Bydgoszcz  woj. kujawsko – pomorskie tel. (052) [...]

Docieplenie ścian zewnętrznych podłużnych budynku styropianem gr. 12 cm wraz z malowaniem elewacji oraz wykonanie pozostałych robót ogólnobudowlanych i remontowych w zamieszkałym budynku mieszkalnym przy ul. Przodowników Pracy 5 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Remont elewacji frontowej , bocznej i od podwórza budynku przy ul. Jagiellońskiej 2 w Bydgoszczy

                                      OGŁOSZENIE O WYNIKU [...]

Remont elewacji frontowej , bocznej i od podwórza budynku przy ul. Jagiellońskiej 2 w Bydgoszczy.

                                      OGŁOSZENIE O WYNIKU [...]

Wykonanie wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej dębowej trójwarstwowej klejonej w ilości 3 sztuk w budynku stanowiącym własność Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Śniadeckich 2 w Bydgoszczy.

                              OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej [...]

                            OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 [...]

Remont elewacji szczytowej i tylnej budynku położonego przy ul. Jagiellońskiej 46 w Bydgoszczy, stanowiącego własność Gminy Bydgoszcz.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1 , 85 – 011 Bydgoszcz  woj. kujawsko – pomorskie tel. (052) [...]

Wykonanie w budynku stanowiącym własność Gminy Bydgoszcz, położonym przy ul. Podwale 15 w Bydgoszczy następujących robót: renowacja elewacji frontowej i szczytowej i wymiana części okien.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1 , 85 – 011 Bydgoszcz  woj. kujawsko – pomorskie tel. (052) [...]

Renowacja elewacji oraz roboty dekarsko-blacharskie budynku mieszkalnego położonego przy ul. Bydgoskiej 23 w Bydgoszczy, będącego własnością Gminy Bydgoszcz.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1 , 85 – 011 Bydgoszcz  woj. kujawsko – pomorskie tel. (052) [...]

Wykonanie renowacji i docieplenia ścian zewnętrznych wraz z kolorystyką i z wykonaniem robót dekarskich w budynku stanowiącym własność Gminy Bydgoszcz, położonym przy ul. Piotra Skargi 9 w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1 , 85 – 011 Bydgoszcz  woj. kujawsko – pomorskie tel. (052) [...]

Wykonanie remontu lokalu użytkowego w budynku przy ul. Jezuickiej 18 w Bydgoszczy wg projektu budowlanego

                                OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości [...]

Remont lokali mieszkalnych 2a i 2b przy ul. 20 Stycznia 7 w Bydgoszczy, będących własnością Gminy Bydgoszcz

                    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM                o [...]

Malowanie klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Brzozowa 17

                                     OGŁOSZENIE O PRZETARGU [...]

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 175 z dnia 12.07.2006 POZYCJA 36205 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bydgoszcz: docieplenie ścian zewnętrznych budynku wraz z dociepleniem stropodachu oraz wykonanie pozostałych robót [...]

Wykonanie okresowej kontroli pięcioletniej, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji elektrycznej, konserwacji niezbędnej do wykonania przedmiotu umowy, przydatności do użytkowania oraz badanie instalacji elektrycznej i piorunochronne

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600, [...]

Wykonanie w budynku przy ulicy Jezuickiej 2 w Bydgoszczy następujących robót: renowacja ścian zewnętrznych, modernizacja instalacji c.o.

                           OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 [...]

Remont lokali mieszkalnych 2a i 2b przy ul. 20 Stycznia 7 w Bydgoszczy, będących własnością Gminy Bydgoszcz.

                          OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 [...]

Wykonanie w budynku przy ulicy Jezuickiej 2 w Bydgoszczy następujących robót: renowacja ścian zewnętrznych, modernizacja instalacji c.o.

                           OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 [...]

Wykonanie robót ogólnobudowlanych i remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Przodowników Pracy 5 w Bydgoszczy.

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 135 z dnia 01.06.2006 POZYCJA 28692 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bydgoszcz: wykonanie robót ogólnobudowlanych i remontowych w budynku mieszkalnym przy ul. Przodowników Pracy 5 - sprawa [...]

Remont ścian zewnętrznych i klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej 91 w Bydgoszczy, stanowiącym własość Miasta Bydgoszczy

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 135 z dnia 01.06.2006 POZYCJA 28691 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bydgoszcz: remont ścian zewnętrznych i klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej 91 w Bydgoszczy, [...]

Rmont elewacji, wymiana części stolarki okiennej i remont balkonów w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 3 w Bydgoszczy

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 135 z dnia 01.06.2006 POZYCJA 28690 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bydgoszcz: remont elewacji, wymiana części stolarki okiennej i remont balkonów wg projektu budowlanego opracowanego przez [...]

Remont elewacji frontowej, bocznej i od podwórza budynku przy ul. Jagiellońskiej 2 w Bydgoszczy.

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 136 z dnia 01.06.2006 POZYCJA 28882 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bydgoszcz: remont elewacji frontowej, bocznej i od podwórza budynku przy ul. Jagiellońskiej 2 w Bydgoszczy - sprawa 54/P/2006 [...]

Remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Zakole 6 w Bydgoszczy, będącym własnością Gminy Bydgoszcz

                                          [...]

Remont pokrycia dachowego na budynku przy ul. Zakole 6 w Bydgoszczy, będącym własnością Gminy Bydgoszcz.

                                         &nbs [...]

Docieplenie szczytów budynku przy ul. Wojska Polskiego 39 w Bydgoszczy, będącym własnością Wspólnoty Mieszkaniowej.

           OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM             o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów [...]

Malowanie klatek schodowych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Brzozowa 17 .

                                         &nbs [...]

Remont elewacji szczytowej i tylnej budynku położonego przy ul.Jagiellońskiej 46 w Bydgoszczy, stanowiącym własność Gminy Bydgoszcz

                                         &nbs [...]

Remont lokali mieszkalnych 2a i 2b przy ul. 20 Stycznia 7 w Bydgoszczy, będących własnością Gminy Bydgoszcz .

                                         &nbs [...]

Remont elewacji od strony wejścia do budynku, szczytowej pełnej, ściany podwórza budynku położonego przy ul. Piotra Skargi 6 w Bydgoszczy.

              OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM        o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich [...]

Remont elewacji frontowej, szczytowych i od strony podwórza budynku położonego przy ul. 3 Maja 24 w Bydgoszczy.

              OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM        o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich [...]

Remont elewacji frontowej i tylnej budynku położonego przy ul. 3 Maja 14 w Bydgoszczy.

              OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM        o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich [...]

Budowa przyłącza kanalizacyjnego dla budynku mieszkalnego przy ul. Stawowej 5 w Bydgoszczy, będącym własnością Gminy Bydgoszcz.

                                         &nbs [...]

Docieplenie ścian budynku przy ul. Nowogrodzkiej 10 w Bydgoszczy

                                         &nbs [...]

http://www.bip.adm.com.pl/show_page.php?id=160

                                         &nbs [...]

Docieplenie ścian budynku przy ul. Nowogrodzkiej 10 w Bydgoszczy.

                                         &nbs [...]

Docieplenia ściany zachodniej w zamieszkałym budynku przy ul. Noakowskiego 2 w Bydgoszczy.

                                         &nbs [...]

Remont mieszkania w budynku przy ul. Ks. Skorupki 35 w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie, tel. ( 052 ) [...]

Wymiana instalacji wod.- kan., gazowej , elektrycznej oraz stolarki okiennej drewnianej na wzór istniejącej w lokalu użytkowym będącym własnością Gminy Bydgoszcz w budynku przy ul. Pomorskiej 50/ Cieszkowskiego 24 w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych z szamb i dołów kloacznych zlokalizowanych na nieruchomościach gminnych

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 74 z dnia 27.03.2006 POZYCJA 15791 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bydgoszcz: świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych z szamb i dołów kloacznych zlokalizowanych na [...]

Wykonanie remontu ścian zewnętrznych, docieplenie szczytu południowo-zachodniego i zadaszenie wejścia głównego do budynku położonego przy ul. Ks. Skorupki 2 w Bydgoszczy.

     OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM          o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 [...]

Wykonanie kompleksowego remontu lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym przy ul. Gdańskiej 76m5 w Bydgoszczy.

        OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM             o szacunkowej wartości powyżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ [...]

Wykonanie remontu i wzmocnienie konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Terasy 3 w Bydgoszczy.

          OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM             o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja [...]

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej przy ul. Gdańskiej 71 w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. 85 – 011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie tel. ( 052 ) 34-81-600 , [...]

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp.z o.o. w Bydgoszczy, Sarbu Państwa, własności prywatnej, polegających na czyszczeniu i okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalino

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 57 z dnia 2006.03.07 POZYCJA 12119 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bydgoszcz: usługi kominiarskie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Administracja Domów Miejskich [...]

Remont elewacji i klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Świętej Trójcy 28 w Bydgoszczy

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 55 z dnia 2006.03.03 POZYCJA 11568 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bydgoszcz: remont elewacji i klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Świętej Trójcy 28 w Bydgoszczy SEKCJA I: [...]

Wykonanie renowacji elewacji i remont pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym przy ul. Batorego 3 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM             o szacunkowej wartości powyżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , [...]

Wykonanie remontu i wzmocnienie konstrukcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Terasy 3 w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( [...]

Remont klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi - ul. J.J. Śniadeckich 2 w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM                o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 [...]

Świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych z szamb i dołów kloacznych zlokalizowanych na nieruchomościach administrowanych przez Administrację Domów iejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bydgoszcz: świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych z szamb i dołów kloacznych zlokalizowanych na nieruchomościach administrowanych przez Administrację Domów iejskich ADM Sp. z o.o. [...]

Wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach administrowanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Przeglądy instalacji elektrycznych w budynkach zarządzanych przez ADM.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Docieplenia ścian zewnętrznych szczytowych wraz z kolorystyką oraz remontu logii w segmencie A w budynku mieszkalnym przy ul. Samotnej 3 w Bydgoszczy, będącym własnością Wspólnoty Mieszkaniowej.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM             o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , [...]

Wykonanie robót rozbiórkowych budynku mieszkalnego – ul. Jasna 6 ( wraz z fundamentami ).

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( 052 ) [...]

Świadczenie usług ochrony mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz stały dozór elektroniczny budynków biurowych - siedzib Admninistracji Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bydgoszcz: ochrona mienia SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o., do kontaktów: Bogdan Jankowski, ul. Śniadeckich 1, [...]

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bydgoszcz: usługi kominiarskie SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o., do kontaktów: Bogdan Jankowski, ul. [...]

Świadczenie usług w zakresie : pielęgnacji zieleni, wycinki drzew,prześwietlania drzewcięć pielęgnacyjnych,zagospodarowania biomasy,nasadzania drzew i krzewów,rekultywacji terenów,zagospodarowania terenówna nieruchomościach administrowanych prz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Remont elewacji i malowanie klatki schodowej - ul. Puławskiego 23.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( [...]

Ubezpieczenie mienia Administracji Domów Miejskich ADM Sp.z o.o. w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bydgoszcz: ubezpieczenie mienia Administracji Domów Miejskich ADM Sp.z o.o. w Bydgoszczy Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie. SEKCJA I: [...]

Zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkalny - ul. Abrahama 3 .

                       OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja [...]

Docieplenie stropodachu oraz wymiana drzwi wejściowych - ul. Ugory 26.

                             OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  [...]

Przebudowa i uporządkowanie zewnętrznych instalacji wodociągowych w kompleksach budynków przy ul. Solnej 12 i Glinki 147 wraz z przyłączem wodociągowym do budynków przy ul. Solnej 12 w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. 85 – 011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie tel. ( 052 ) [...]

Wymiana stolarki okiennej i roboty malarskie - siedzibia ROM 3 ul. Modrzewiowa 23.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. 85 – 011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie tel. ( 052 ) 34-81-600 [...]

Docieplenie stropodachu oraz wymianadrzwi wejściowych - ul. Ugory 26.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( [...]

Remont elewacji i malowanie klatki - ul. Puławskiego 23.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( [...]

Remont lokali mieszkalnego oraz naprawa pokrycia dachowego - ul. Grunwaldzka 121.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( 052 ) 34-81-600 [...]

Wykonanie remontu elewacji budynku - ul. M. Focha 8

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( 052 [...]

Roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania lokalu użytkowego na mieszkalny - ul. Abrahama 3.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. 85 – 011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie tel. ( 052 ) 34-81-600 [...]

Roboty ogólnobudowlane i elektryczne - ul. Bohaterów Westerplatte 5.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( 052 ) [...]

Docieplenie ścian, stropodachu oraz wymiana stolarki okiennej - ul. Kąkolowa 5.

                             OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  [...]

Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - ul. Toruńska 36

           OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM            o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja [...]

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym - ul. Lelewela 1.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( 052 ) [...]

Wymiana stolarki okiennej i roboty malarskie - siedzibia ROM 3 ul. Modrzewiowa 23.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. 85 – 011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie tel. ( 052 ) 34-81-600 [...]

Remont klatki schodowej wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż domofonu - ul. Zduny 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM             o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 [...]

Remont klatki schodowej wraz z robotami towarzyszącymi - ul. J.J. Śniadeckich 2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM             o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. [...]

Remont lokali nr14,23,26 - ul. Bukowa 5.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. 85 – 011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie tel. ( 052 ) 34-81-600 [...]

Remont elewacji i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - ul. Toruńska 36

           OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM            o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja [...]

Docieplenie ścian szczytowych - ul. Kruczkowskiego 4.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( [...]

Docieplenie ścian szczytowych - ul. Chołoniewskiego 34 I

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( [...]

Wykonanie remontu elewacji i częściowej wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w budynku użytkowym położonym przy ul. Toruńskiej 36

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Wykonanie remontu klatek schodowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej oraz remont balkonów w budynku przy ul. Gdańskiej 5

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( 052 ) [...]

Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i stropodachu wraz z wymianą stolarki okiennej bud. mieszkal. przy ul. Kąkolowej 5

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM          o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. [...]

Wykonanie robót ogólnobudowlanych wraz z robotami elektrycznymi przy ul. Bohaterów Westerplatte 5 w Bydgoszczy

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( 052 ) 34-81-600 , fax. ( 052 ) 34-81-607, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie robót [...]

Prace malarskie i stolarskie na klatce schodowej - ul. Szarych Szeregów 14.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie  , [...]

Docieplenie wraz z malowaniem elewacji, wymiana stolarki (piwnica), remont portali wejściowych - ul. Łomżyńkiej 51.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( [...]

Remont elewacji budynku wraz z montażem okien na poddaszu - al. Mickiewicza 7.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( [...]

Remont lokali mieszkalnych ( gminnych ) nr 14,23,26 w budynku - ul. Bukowej 5.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. 85 – 011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie tel. ( 052 ) [...]

Regulacja instalacji c.o., remont klatek schodowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej - ul. Gdańska 5.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM             o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , [...]

Remont elewacji oraz wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - ul. Toruńska 36.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( [...]

Docieplenie ścian budynku wraz z remontem balkonów - ul. Noakowskiego 3 .

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie ,tel. ( 052 ) [...]

Wykonanie wewnętrznej instalacji wod. – kan. do budynku frontowego oraz baraków mieszkalnych A, B, C - ul. Wł. Bełzy 18.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. 85 – 011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie tel. ( 052 ) [...]

Remont klatki schodowej - roboty ogólnobudowlane, elektryczne i instalacyjne - ul. J.J. Śniadeckich 2.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM          o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , [...]

Prace malarskie i stolarskie na klatce schodowej - ul. Szarych Szeregów 14.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie  , [...]

Docieplenie ściany budynku wraz z wymianą stolarki okiennej - ul. Przodowników Pracy 14.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( [...]

Docieplenie ściany budynku, stropodachu i wymiana stolarki okiennej - ul. Kąkolowa 5.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( [...]

Docieplenie ściany podłużnej i szczytowej, docieplenie stropodachu, remont balkonów - ul. Korczaka 9.

                                         &nbs [...]

Wykonanie usług polegających na wywozie nieczystości stałych stałych typowych, selektywnej zbiórce odpadów komunalnych, wywozie śmieci nietypowych na nieruchomościach będących w zarządzie ADM

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 149 z dnia 2005.07.18 POZYCJA 35463 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bydgoszcz: wykonanie usług polegających na wywozie nieczystości stałych stałych typowych, selektywnej zbiórce odpadów [...]

Remont elewacji budynku i montaż okien na poddaszu nieruchomości - Al. Mickiewicza 7

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( 052 [...]

Opracowanie dokumentacji budowlanej, wykonanie odbudowy dachu, rekonstrukcja stropu - ul. Gdańska 3.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. 85 – 011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie tel. ( 052 ) 34-81-600 , [...]

Remont klatki schodowej - ul. J.J. Śniadeckich 59

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO    Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( [...]

Świadczenie usług sprzątania budynków, podwórzy wraz z przyległym chodnikiem, pielęgnacji przydomowych terenów zielonych ujętych w powierzchniach podwórzy i placów oraz utrzymanie i okresowa konserwacja terenów zielonych

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 146 z dnia 2005.07.14 POZYCJA 34727 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bydgoszcz: świadczenie usług sprzątania budynków, podwórzy wraz z przyległym chodnikiem, pielęgnacji przydomowych terenów [...]

Wymiana instalacji domofonowej - ul. Wolna 4.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( 052 ) [...]

Docieplenie ścian budynku wraz z remontem balkonów - ul. Noakowskiego 3.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie ,tel. ( 052 ) [...]

Docieplenie ścian budynku z remontem balkonów oraz docieplenie stropodachu wentylowanego - ul. Stawowa 59.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM                 o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , [...]

Remont wolnostanów - ul. Gdańska 16

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. 85 – 011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie tel. ( 052 ) [...]

Wymiana stolarki okiennej na stolarkę z PCV wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz obróbką ościeży wewnętrznych i zewnętrznych w budynkach mieszkalnych w Bydgoszczy zarządzanych przez ADM

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 141 z dnia 2005.07.11 POZYCJA 33353 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bydgoszcz: wymiana stolarki okiennej na stolarkę z PCV wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i zewnętrznych oraz [...]

Wymiana stolarki okiennej na stolarkę drewnianą wraz z wymianą parapetów oraz obróbką ościeży w budynkach mieszkalnych w Bydgoszczy zarządzanych przez ADM

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 141 z dnia 2005.07.11 POZYCJA 33354 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Bydgoszcz: wymiana stolarki okiennej na stolarkę drewnianą wraz z wymianą parapetów oraz obróbką ościeży w budynkach [...]

Wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynkach zarządzanych przez ADM Sp. z o.o.

Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 140 z dnia 2005.07.08 POZYCJA 33250 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Bydgoszcz: wykonanie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznej w budynkach zarządzanych przez ADM Sp. z o.o. [...]

Remont klatki schodowej oraz pokrycia dachowego - ul. J.J. Śniadeckich 59.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM       o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. [...]

Opracowanie dokumentacji budowlanej oraz wykonanie odbudowy dachu i częściowej rekonstrukcji dachu - ul. Gdańska 3 .

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. 85 – 011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie tel. ( 052 ) 34-81-600 [...]

Regulacja wewnętrznej instalacji c.o. oraz wymiana instalacji domofonowej - ul. Wolna 4.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM       o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko [...]

Docieplenie ścian wraz z remontem balkonów - ul. Noakowskiego 3.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM       o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – [...]

Regulacja wewnętrznej instalacji c.o. - ul. Chołoniewskiego 34 II.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM    o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – [...]

Malowanie klatekschodowych i wymiana okien piwnicznych - ul. Chołoniewskiego 34 II.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM    o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – [...]

Remont dachu - ul. Rybaki 13

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( [...]

Remont dachu - ul. Rybaki 11

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( [...]

Remont dachu - ul. Rybaki 8

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( [...]

Kompleksowe wykonanie remontu trzech wolnostanów mieszkalnych - ul. Gdańska 16.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. 85 – 011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie tel. ( 052 ) 34-81-600 [...]

Wymiany fragmentu stropu wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi. Wykonanie wymiany instalacji elektrycznej w mieszkaniu nr 6a . Postawienie pieca kaflowego w ramie w mieszkaniu nr 6 a .

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( 052 ) [...]

Docieplenie ścian, remont balkonów, przeróbka balustrad, docieplenie stropodachu w budynku - ul. Stawowa 59

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM                 o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , [...]

Docieplenie ścian, remont balkonów, przeróbka balustrad i wymiana okien w budynku - ul Stawowa 57

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM                 o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , [...]

Ocieplenia ściany szczytowej - ul. Leszczyńskiego 41

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM                 o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z [...]

Remont pokrycia dachowego - ul. M. Focha 26

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( [...]

Docieplenie ściany szczytowej - ul. Dąbrowskiego 39

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM    o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – [...]

Wykonanie ocieplenia ściany szczytowej (północnej) wraz z kolorystyką budynku przy ul. Dąbrowskiego 39 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM    o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – [...]

Docieplenie ścian zewnętrznych - ul. Szarych Szeregów 2

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM                 o szacunkowej wartości powyżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z [...]

Docieplenie ścian zewnętrznych budynku - ul. Korczaka 9

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM                 o szacunkowej wartości powyżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , [...]

Przeglady instalacji elektrycznych w budynkach

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Wykonanie nowych stanowisk z wodomierzem, wymiana istniejących wodomierzy z zaworem, wymiana istniejących wodomierzy z zaworem kulkowym, legalizacja wodomierzy w lokalach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel.(052) [...]

Wykonanie dokumentacji budowlanej , odbudowy dachu i rekonstrucji stropu - ul. Gdańska 3

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. 85 – 011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie tel. ( 052 ) 34-81-600 [...]

Remont pokrycia dachowego - ul. Dworcowa 14

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 ,  woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Remont instalacji elektrycznej - Bielicka 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( 052 ) [...]

Remont dachu - Bielicka 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( [...]

Wykonanie usług w zakresie deratyzacji, dezynsekcji i dezynfekcji w budynkach

                                         &nbs [...]

Usługi mechanicznego udrażniania kanalizacyjnych instalacji zewnętrznych oraz obiektów kanalizacyjnych

                                         &nbs [...]

Ocieplenie ścian zewnętrznych - Dąbrowskiego 33 i Nowodworska 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM                 o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , [...]

Wzmocnienie konstrukcji murowej - Podgórna 15

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM                 o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , [...]

Remont dachu i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - Rycerska 5,7 i Żeglarska 69 A i B

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM                 o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , [...]

Remont mieszkania oraz wymiana instalacji elektrycznej - Kordeckiego 29

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( 052 ) [...]

Przegląd instalacji gazowych

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – [...]

Przeglądy instalacji elektrycznej

                                           [...]

Regulacja c.o. i wymiana sieci c.o. - Żeglarska 69 A,B,C

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM        o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. [...]

Roboty rozbiórkowe - Chodkiewicz 9 -11

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM        o  szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. 85 – 011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1, woj. [...]

Roboty ogólnobudowlane i elektryczne - Podwale 15

[ opublikował: , ważne od: 2005-02-14 12:53:54, archiwalna ]   OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM       o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ [...]

Remont klatki schodowej - Plac Wolności 1

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. 85 – 011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie tel. ( 052 ) 34-81-600 [...]

Remont dachu i wymiana podłogi - Babia Wieś 10

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1,  woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( 052 ) [...]

Remont dachów - ul. Solnej 12/7 i 12/8

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( 052 ) [...]

Remont dachu i remont pustostanu ul. Solnej 12/2

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie , tel. ( 052 ) [...]

Kontrola stanu technicznego instalacji gazowych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO    Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Remont dachu - Gdańska 10

     OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO    Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko [...]

Usługi kominiarskie

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Remont klatek schodowych - Skromna 6

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM       o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko [...]

wykonanie remontu klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy ul. Skromnej 6 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM       o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko [...]

Wywóz nieczystości płynnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Usługa - wywóz nieczystości płynnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Usług - wywóz nieczystości płynnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Remont dachu - ul. Gdańska 10 ( front )

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM      o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko [...]

Usługi windykacji

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Remont wolnostanu - ul. Padarewskiego 15/16

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. 85 – 011 Bydgoszcz, ul. Śniadeckich 1, woj. kujawsko – pomorskie tel. ( 052 ) [...]

Remont klatki schodowej - Dworcowa 15

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM          o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. [...]

Remont klatek schodowych - Zamojskiego 11

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM        o szacunkowej wartości poniżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. [...]

Usługi ochrony

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM       o szacunkowej wartości powyżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – [...]

Usługi kominiarskie

    OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM   o szacunkowej wartości powyżej  60 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko [...]

metryczka