Przetarg nieograniczony - sprawa nr 37/P/2009 Roboty remontowo-inwestycyjne polegające na zmianie sposobu użytkowania części budynku administracyjno- usługowo-magazynowego przy ul. Toruńskiej 36 w Bydgoszczy na funkcje administracyjne


OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

 

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600,

fax. (052) 34-81-607.

 

 

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 37/P/2009

 

Roboty remontowo-inwestycyjne polegające  na zmianie  sposobu użytkowania  części budynku  administracyjno- usługowo-magazynowego przy ul. Toruńskiej 36 w Bydgoszczy na funkcje administracyjne

 

 

        Najkorzystniejsze  oferty na poszczególne zadania przedstawione są w tabeli poniżej – druk wytłuszczony .

Otwarcie  ofert  miało miejsce w dniu 21.08.2009r.

Złożono  6 ofert

Poniższa tabela przedstawia Wykonawców którzy złożyli oferty wraz z ceną oraz uzyskaną punktacją.

 

Nr zadania

Nr oferty

Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia

Cena oferty brutto

Ilość zdobytych punktów przez ofertę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1

REALBUD Bydgoszcz sp. z o.o. 85-023 Bydgoszcz  ul. Toruńska 43

802 298,90

77,98

 

   2

Firma Wielobranżowa  Kazimierz Stachowiak   ul. T.B. Żeleńskiego 1  85-858 Bydgoszcz

780 038,79

80,21

 

  3

,,BYDGOSTA ‘’  spółka z o.o.  ul. Fordońska 246   85-766 Bydgoszcz

 

810 782,37

 

77,17

 

  4

 

MAG-BUD  Magdalena Warda  85-127 Bydgoszcz  ul. Choloniewskiego 32/39

625 671,51

100,00

 

   5

Firma Wielobranżowa  ,,BERGO’’ Rafał Księżak   ul. Nakielska  221c  85- 391 Bydgoszcz

668 369,79

98,61

 

    6

Zakład Ogólno -Budowlany ,,IZBUD’’  85-449 Bydgoszcz ul. Pelikanowa 22

 

642 415,13

97,39

 

Uzasadnienie faktyczne – Jedynym kryterium oceny było kryterium ceny

Wybrane  oferty spełniają  wszystkie  warunki  stawiane w SIWZ  i uzyskały  maksymalną ilość punktów  – 100.

Uzasadnienie  prawne  - art.91 ust. 1  - Zamawiający wybiera  ofertę  najkorzystniejsza  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

metryczka


Wytworzył: Tomasz Skierecki (16 października 2009)
Opublikował: Roman Dybowski (16 października 2009, 09:04:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2167