Przetarg nieograniczony - sprawa nr 31/P/2009 Remont dachu budynku przy ul. Harcerskiej 15B wraz z wykonaniem robót budowlanych w lokalu nr 13 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

 

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600,

fax. (052) 34-81-607.

 

 

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 31/P/2009

 

Remont dachu budynku przy ul. Harcerskiej  15B  wraz z wykonaniem robót budowlanych w lokalu nr 13  w Bydgoszczy

 

 

        Najkorzystniejszą  ofertę na przedmiotowe  zadanie  przedstawiona jest w tabeli poniżej – druk wytłuszczony .

Otwarcie  ofert  miało miejsce w dniu 04.08.2009r. o godz. 10.15

Złożono  4 oferty .

Poniższa tabela przedstawia Wykonawców którzy złożyli oferty wraz z ceną oraz uzyskaną punktacją.

 

Nr zadania

Nr oferty

Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia

Cena oferty brutto

Ilość zdobytych punktów przez ofertę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1

 

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  ,,HANZA’’  Marek Cuske ul. Średnia  44  85-506 Bydgoszcz

49 895,23

93,06

 

   2

 

Firma Handlowo-mUsługowa  ,,TERMEX’’ Paweł Mielcarek  89-200 Szubin  ul. Winnica 14

46 434,48

100,00

 

  3

 

Zaklad Ogólno-Budowlany  ,,IZBUD’’ Danuta Adamczak  85-449 Bydgoszcz  ul. Pelikanowa  22

 

61 716,49

 

75,24

 

  4

 

 

KRZYŚ-BUD’’ Usługi Ogólnobudowlane  Krzysztof Czyż  Stanisławka  ul. Poziomkowa 4  89-200 Szubin

49 902,24

93,05

 

Uzasadnienie faktyczne – Jedynym kryterium oceny było kryterium ceny

Wybrane  oferty spełniają  wszystkie  warunki  stawiane w SIWZ  i uzyskały  maksymalną ilość punktów  – 100.

Uzasadnienie  prawne  - art.91 ust. 1  - Zamawiający wybiera  ofertę  najkorzystniejsza  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

metryczka


Wytworzył: Marcin Podleśny (4 sierpnia 2009)
Opublikował: Roman Dybowski (4 sierpnia 2009, 12:20:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 880