Przetarg nieograniczony - sprawa nr 78/P/2008 Wybór usługodawcy w zakresie wykonywania okresowego czyszczenia, przeglądów przewodów kominowych dla Administracji Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600,

fax. (052) 34-81-607.

 

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 78/P/2008

 

Wybór usługodawcy w zakresie wykonywania okresowego czyszczenia, przeglądów przewodów kominowych dla Administracji Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

 

 

Najkorzystniejsze oferty  na poszczególne  zadania  przedstawione są  w tabeli poniżej – druk wytłuszczony.

Otwarcie ofert miało miejsce w dniu  23. 12. 2008r. 

Złożono  12 ofert na wszystkie zadania

Poniższa  tabela  przedstawia Wykonawców , którzy złożyli  oferty  wraz  z ceną  oraz  uzyskaną punktacją

 

Nr zadania

Nr oferty

 

Wykonawca wybrany do realizacji

zamówienia

Cena oferty brutto

Ilość zdobytych punktów przez  oferte

 

 

1

 

 

1

  Zakład Kominiarski  Witold    

  Żuchowski   Ul. Kujawska 55

85-031 Bydgoszcz

 

          29 591,83

 

            100,00

 

 

       2

 

     1

Zakład Kominiarski   Piotr Wiśniewski  Ul. Wilcza 11     87-100 Toruń

 

20 215,40

 

100,00

 

 

3

 

     1

  Zakład Kominiarski  STAŚKOWIAK

Henryk Staśkowiak    Ul. Niedźwiedzia 5

     85-103 Bydgoszcz

 

          50 971,12

 

100,00

 

    2

Zakład Kominiarski  Andrzej

   Jurek   Ul. Unii Lubelskiej 17/3

85-059 Bydgoszcz

 

          63 485,14

 

80,28

 

 

4

 

1

 

    Zakład Kominiarski  Andrzej

   Jurek   Ul. Unii Lubelskiej 17/3

85-059 Bydgoszcz

 

         31 131,96

 

100,00

 

2

  Zakład Kominiarski  STAŚKOWIAK

Henryk Staśkowiak    Ul. Niedźwiedzia 5

     85-103 Bydgoszcz

 

         48 971,67

 

63,57

 

 

5

 

1

 

  Zakład Kominiarski   Witold

   Żuchowski    Ul. Kujawska 55

85-031 Bydgoszcz

 

          81 910,30

 

100,00

 

6

 

1

Zakład Kujawski  STAŚKOWIAK 

Henryk Staśkowiak  ul. Niedźwiedzia  5  85-103 Bydgoszcz

 

33 035,27

 

100,00

 

2

Zakład Kominiarski  Galiński Bogdan  ul. Dworcowa  18a  Cekcyn

 

 38 973,20

 

84,76

 

7

 

1

 

 

Zakład Kominiarski  Galiński Bogdan  ul. Dworcowa  18a  Cekcyn

 

40 374,44

 

 

86,62

 

 

2

Zakład Kominiarski  STASKOWIAK

   Henryk Staśkowiak Ul.Niedxwiedzia  5  

          85-103 Bydgoszcz

 

34 976,26

 

100,00

 

8

 

1

Sławomir Jankowski

Ul. Kujawska 55

85-031 Bydgoszcz

 

51 199,97

 

100,00

 

Uzasadnienie  faktyczne – Jedynym  kryterium  oceny  było kryterium  ceny .

Wybrane  oferty spełniają  wszystkie  warunki  stawiane w SIWZ  i  uzyskały maksymalną  ilość  punktów – 100.

Uzasadnienie prawne – art. 91 ust. 1 – Zamawiający wybiera ofertę  najkorzystniejszą   na podstawie  kryteriów oceny ofert  określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

metryczka


Wytworzył: Patrycja Pawłowska (21 stycznia 2009)
Opublikował: Roman Dybowski (21 stycznia 2009, 12:01:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 997