Wykonanie 797 zestawów skrzynek oddawczych dla Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

 

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600,

fax. (052) 34-81-607.

 

 

Nr sprawy – 25/P/2008-1

usługa

CPV –  28.51.29.20-9

 

 

Wykonanie 797 zestawów skrzynek oddawczych dla Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. w Bydgoszczy

 

Najkorzystniejszą ofertę złożył:

Centrum Integracji Społecznej

Im. Jacka Kuronia

Ul. Smoleńska 43

85-871 Bydgoszcz

 

Cena brutto wybranej oferty wynosi 48 609,03 zł

 

Uzasadnienie faktyczne – Jedynym kryterium oceny było kryterium ceny.

Wybrana oferty spełnia wszystkie warunki stawiane w SIWZ oraz uzyskała maksymalną ilość punktów.

 

Uzasadnienie prawne – art. 91 ust. 1 – Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Wytworzył: Patrycja Pawłowska (11 czerwca 2008)
Opublikował: Arleta Krywiel (11 czerwca 2008, 13:46:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 822