Wykonanie remontu pustostanów w Bydgoszczy.-Ułańska 1/11, Pomorska 88a/42, Kordeckiego 24/9

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

 

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600,

fax. (052) 34-81-607.

 

 

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 22/P/2008

 

Wykonanie remontu pustostanów  w Bydgoszczy.

Zadanie nr 1 – ul. Ułańska  1/11

Zadanie nr 2 – ul. Pomorska  88a/42

Zadanie nr 3 – ul. Kordeckiego 24/9

 

 

Najkorzystniejsze  oferty na poszczególne zadania przedstawione są w tabeli poniżej – druk wytłuszczony .

Otwarcie  ofert  miało miejsce w dniu 13.05.2008r.

 

Poniższa tabela przedstawia Wykonawców którzy złożyli oferty wraz z ceną oraz uzyskaną punktacją.

Nr zadania

Nr oferty

Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia

Cena oferty brutto

Ilość zdobytych punktów przez ofertę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

1

Zakład Ogólnobudowlany  Jacek Majorkowski  85-318 Bydgoszcz  ul. Abrahama  9/59

38 308,00

     ...............

2

Zaklad Ogólnobudowlany  Marek Matejski  Przyłęki  ul. Młoda  11  86-005 Białe Błota

26 590,87

100,00

3

Firma Wielobranzowa  ,,BERGO’’  Rafał Książak  ul. Nakielska  221c  85-391 Bydgoszcz

33 766,88

78,75

4

BUD –POL Michał ,Katarzyna Rutkowscy s.c.  ul. Dworcowa  5 86-131 Jeżewo

32 759,26

81,17

5

 

Zakład Usług  Ogólnobudowlanych  Robert Strzelecki  85-373 Bydgoszcz ul. Rzeszowska 3

37 537,65

70,84

6

Zakład Ogólnobudowlany

Mariola Kitowska  ul. Małachowskiego  23/2

85-449 Bydgoszcz

    34 939,79

76,10

7

Zakład Ogólno-Budowlany  ,,IZBUD’’ 85-449 Bydgoszcz  ul. Pelikanowa 

37 705,71

70,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    2.

 

1

Firma Wielobranżowa  ,,BERGO’’  Rafał Książak  ul. Nakielska 221 c  85-391 Bydgoszcz

24 167,99

77,70

2

Zakład  Ogólnobudowlany Jacek Majorkowski  85-318 Bydgoszcz  ul. Abrahama  9.59

57 096,00

...................

3

Zaklad Ogólnobudowlany  Marek Matejski  Przyłęki  ul. Młoda 11 86-005 Białe Błota

18 778,99

100,00

4

 BUD-POL Mochał, Katarzyna  Rutkowscy s.c.  ul. Dworcowa  5 86-131 Jeżewo

26 005,00

72,21

5

Zakład Usług Ogólnobudowlanych Robert Strzelecki 85-373 Bydgoszcz ul. Rzeszowska  3

33 550,76

55,97

6

Zaklad Ogólnobudowlany

Mariola Kitowska

ul. Małachowskiego  23/2

85-603 Bydgoszcz

24 587,74

76,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

1

Zaklad Ogólnobudowlany  Marek Matejski Przyłęki  ul. Młoda  11  86-005 Białe Błota

19 133,96

100,00

2

Zakład Ogólnobudowlany Jacek Marorkowski   ul. Abrahama  9/59  85- 318  Bydgoszcz

35 380,00

...................

3

 Firma Wielobranżowa  ,,BERGO’’ Rafał Księżak 85-391 Bydgoszcz  ul. Nakielska 221c

 

26 874,10

71,20

4

Zaklad Ogólnobudowlany Mariola Kitowska  ul. Malachowskiego  23/2 85-603 Bydgoszcz

 

26 711,51

71,63

 

 

 

 

Uzasadnienie faktyczne – Jedynym kryterium oceny było kryterium ceny

Wybrane  oferty spełniają  wszystkie  warunki  stawiane w SIWZ  i uzyskały  maksymalną ilość punktów  – 100.

Uzasadnienie  prawne  - art.91 ust. 1  - Zamawiający wybiera  ofertę  najkorzystniejsza  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

metryczka


Wytworzył: Patrycja Pawłowska (29 maja 2008)
Opublikował: Roman Dybowski (29 maja 2008, 08:46:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1990