Wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z dociepleniem szczytów budynku oraz docieplenie ściany południowo-wschodniej szczytu oficyny budynku przy ul. Gdańskiej 97, będącego w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgos


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600,

fax. (052) 34-81-607.

 

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 51/P/2007

 

Wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z dociepleniem szczytów budynku oraz docieplenie ściany południowo-wschodniej szczytu oficyny budynku  przy ul. Gdańskiej 97, będącego w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszcz

 

 

Otwarcie ofert:  04.12.2007

 

 

 

 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93. ust. 1 ppkt 4), ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

metryczka


Wytworzył: Patrycja Pawłowska (7 grudnia 2007)
Opublikował: Arleta Krywiel (7 grudnia 2007, 06:56:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1091