58/P2010 Wybór usługodawcy w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji nieruchomości należących do Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Bydgoszcz


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dotyczy sprawy nr 58/P/2010

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych               (Dz. U.z 2010  r. Nr 113 poz. 759), z upoważnienia Zamawiającego przekazuję informacje dotyczące zamówienia na :

 

Wybór usługodawcy w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji nieruchomości

 należących do  Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Bydgoszcz  

 

         Otwarcie ofert miało miejsce dnia 21.05.2010r. o godz. 10.15. w Sekcji Zamówień Publicznych przy ul. Gdańskiej 9, II p. W postępowaniu złożono:

 - na zadanie nr 1 - 3 oferty,

 - na zadanie nr 2 - 4 oferty,

 - na zadanie nr 3 - 3 oferty,

 - na zadanie nr 4 – 3 oferty,

 - na zadanie nr 5 – 3 oferty

 

Poniższa tabela przedstawia Wykonawców którzy złożyli oferty wraz uzyskaną punktacją.

Wytłuszczonym drukiem wskazany jest Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę i został wybrany do realizacji danego zadania.  

Ø       Zadanie nr 1  

Nr oferty

Wykonawcy

zdobyte punkty

 

1.

ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne, Anna i Bartosz Michalscy s.c., ul. Lipowa  65, 44- 100 Gliwice

 

           54,39  

 

2.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe „ARO”, Józef Ryszard Hryniewicki

Os. Piastowskie 3/26, 77 – 300 Człuchów

 

52,12 

 

3.

„CADNET –POLSKA” Sp. o.o.

Ul. Kossaka 72, 85 – 307 Bydgoszcz

 

100,00

 

Ø    Zadanie nr 2. 

Nr oferty

Wykonawcy

zdobyte punkty

 

1.

ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne, Anna i Bartosz Michalscy s.c., ul. Lipowa  65, 44- 100 Gliwice  

 

57,68  

 

2.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe „ARO”, Józef Ryszard Hryniewicki

Os. Piastowskie 3/26, 77 – 300 Człuchów

 

55,28   

 

3.

„CADNET –POLSKA” Sp. o.o.

Ul. Kossaka 72, 85 – 307 Bydgoszcz

 

100,00

 

4.

Pracownia Architektoniczna „ARBO” Małgorzata Boińska, Ul. Jarzębia 34, Żołdowo, 86-031 Osielsko      

 

15,98 

 

 

Ø       Zadanie nr 3. 

Nr oferty

Wykonawcy

zdobyte punkty

 

1.

ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne, Anna i Bartosz Michalscy s.c., ul. Lipowa  65, 44- 100 Gliwice

 

57,33       

 

2.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe „ARO”, Józef Ryszard Hryniewicki

Os. Piastowskie 3/26, 77 – 300 Człuchów

 

54,94    

 

3.

„CADNET –POLSKA” Sp. o.o.

Ul. Kossaka 72, 85 – 307 Bydgoszcz

 

100,00

 

Ø       Zadanie nr 4. 

Nr oferty

Wykonawcy

zdobyte punkty

 

1.

ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne, Anna i Bartosz Michalscy s.c., ul. Lipowa  65, 44- 100 Gliwice

 

57,78        

 

2.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe „ARO”, Józef Ryszard Hryniewicki

Os. Piastowskie 3/26, 77 – 300 Człuchów

 

55,37     

 

3.

„CADNET –POLSKA” Sp. o.o.

Ul. Kossaka 72, 85 – 307 Bydgoszcz

 

100,00

 

Ø       Zadanie nr 5. 

Nr oferty

Wykonawcy

zdobyte punkty

 

1.

ABM Wycena Nieruchomości Projektowanie Architektoniczne, Anna i Bartosz Michalscy s.c., ul. Lipowa  65, 44- 100 Gliwice

 

57,51

 

2.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo Usługowe „ARO”, Józef Ryszard Hryniewicki

Os. Piastowskie 3/26, 77 – 300 Człuchów

 

55,11     

 

3.

„CADNET –POLSKA” Sp. o.o.

Ul. Kossaka 72, 85 – 307 Bydgoszcz

 

100,00

 

Uzasadnienie faktyczne – Jedynym kryterium oceny było kryterium ceny.

Wybrane oferty spełniają wszystkie warunki stawiane w SIWZ oraz uzyskały maksymalną ilość punktów.

 

Uzasadnienie prawne – art. 91 ust. 1 – Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

metryczka


Wytworzył: Tomasz Skierecki (17 sierpnia 2010)
Opublikował: Jolanta Koczorowska (17 sierpnia 2010, 08:57:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1698