Przetarg nieograniczony - sprawa nr 48/P/2010-1 Opracowanie ekspertyz technicznych w zakresie pęknięcia ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. w BydgoszczyOGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO

 

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,

ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600,

fax. (052) 34-81-607.

 

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 48/P/2010-1

 

Opracowanie ekspertyz technicznych w zakresie pęknięcia ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych  zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

   Najkorzystniejsza  oferty na przedmiotowe zadania przedstawiona są poniżej  – druk wytłuszczony .

Otwarcie  ofert  miało miejsce w dniu 15.07.2010r. Godz. 10:15

Złożono  27 ofert na 9 zadań

Poniższa tabela przedstawia Wykonawców którzy złożyli oferty  oraz uzyskaną punktację.

 

Zadanie nr

1

 

1

 

 

2

 

3

 

Zakład Usług Wielobranżowych ,,MARKA’’ Zdzisław Kapuściński  ul. Monte Cassino  85-791 Bydgoszcz

,,TEZA’’ Barbara Banaś  ul. Stamma 7 85-796 Bydgoszcz

Pracownia Projektowa  ,,AGAT’’ Jadwiga Lubawy –Superczyńska  85-829 Bydgoszcz  ul. Szarych Szeregów 2A/29

                77,46

82,17

 

100,00

   

    Zadanie ner 2

 

  1

 

 

   2

 

  3

 

Zakład Usług Wielobranżowych ,,MARKA’’ Zdzisław Kapuściński  ul. Monte Cassino  85-791 Bydgoszcz

,,TEZA’’ Barbara Banaś  ul. Stamma 7 85-796 Bydgoszcz

Pracownia Projektowa  ,,AGAT’’ Jadwiga Lubawy –Superczyńska  85-829 Bydgoszcz  ul. Szarych Szeregów 2A/29

99,90

 

 

100,00

 

97,99

 

  Zadanie nr    3

 

1

 

 

2

 

3

 

Zakład Usług Wielobranżowych ,,MARKA’’ Zdzisław Kapuściński  ul. Monte Cassino  85-791 Bydgoszcz

,,TEZA’’ Barbara Banaś  ul. Stamma 7 85-796 Bydgoszcz

Pracownia Projektowa  ,,AGAT’’ Jadwiga Lubawy –Superczyńska  85-829 Bydgoszcz  ul. Szarych Szeregów 2A/29

100,00

 

 

                87,14

 

96,83

 

  Zadanie nr

  4

 

 

1

 

2

 

3

Zakład Usług Wielobranżowych ,,MARKA’’ Zdzisław Kapuściński  ul. Monte Cassino  85-791 Bydgoszcz

,,TEZA’’ Barbara Banaś  ul. Stamma 7 85-796 Bydgoszcz

Pracownia Projektowa  ,,AGAT’’ Jadwiga Lubawy –Superczyńska  85-829 Bydgoszcz  ul. Szarych Szeregów 2A/29

99,90

 

100,00

 

97,50

 

Zadanie nr

 5

1

 

 

2

 

 

3

Zakład Usług Wielobranżowych ,,MARKA’’ Zdzisław Kapuściński  ul. Monte Cassino  85-791 Bydgoszcz

Pracownia Projektowa  ,,AGAT’’ Jadwiga Lubawy –Superczyńska  85-829 Bydgoszcz  ul. Szarych Szeregów 2A/29

Pracownia Projektowa  ,,AGAT’’ Jadwiga Lubawy –Superczyńska  85-829 Bydgoszcz  ul. Szarych Szeregów 2A/29

96,82

 

 

97,50

 

 

100,00

 

Zadanie nr

6

1

 

 

2

 

3

Zakład Usług Wielobranżowych ,,MARKA’’ Zdzisław Kapuściński  ul. Monte Cassino  85-791 Bydgoszcz

Pracownia Projektowa  ,,AGAT’’ Jadwiga Lubawy –Superczyńska  85-829 Bydgoszcz  ul. Szarych Szeregów 2A/29

Pracownia Projektowa  ,,AGAT’’ Jadwiga Lubawy –Superczyńska  85-829 Bydgoszcz  ul. Szarych Szeregów 2A/29

100,00

 

 

87,14

 

96,83

 

Zadanie nr

7

1

 

 

2

 

 

3

Zakład Usług Wielobranżowych ,,MARKA’’ Zdzisław Kapuściński  ul. Monte Cassino  85-791 Bydgoszcz

Pracownia Projektowa  ,,AGAT’’ Jadwiga Lubawy –Superczyńska  85-829 Bydgoszcz  ul. Szarych Szeregów 2A/29

Pracownia Projektowa  ,,AGAT’’ Jadwiga Lubawy –Superczyńska  85-829 Bydgoszcz  ul. Szarych Szeregów 2A/29

100,00

 

 

93,85

 

 

91,50

 

Zadanie nr

 

8

1

 

 

2

 

 

3

Zakład Usług Wielobranżowych ,,MARKA’’ Zdzisław Kapuściński  ul. Monte Cassino  85-791 Bydgoszcz

Pracownia Projektowa  ,,AGAT’’ Jadwiga Lubawy –Superczyńska  85-829 Bydgoszcz  ul. Szarych Szeregów 2A/29

Pracownia Projektowa  ,,AGAT’’ Jadwiga Lubawy –Superczyńska  85-829 Bydgoszcz  ul. Szarych Szeregów 2A/29

100,00

 

 

67,78

 

 

76,25

 

Zadanie nr

9

 

1

 

2

 

3

Zakład Usług Wielobranżowych ,,MARKA’’ Zdzisław Kapuściński  ul. Monte Cassino  85-791 Bydgoszcz

Pracownia Projektowa  ,,AGAT’’ Jadwiga Lubawy –Superczyńska  85-829 Bydgoszcz  ul. Szarych Szeregów 2A/29

Pracownia Projektowa  ,,AGAT’’ Jadwiga Lubawy –Superczyńska  85-829 Bydgoszcz  ul. Szarych Szeregów 2A/29

99,90

 

 

100,00

 

81,25 

Uzasadnienie faktyczne – Jedynym kryterium oceny było kryterium ceny

Wybrane  oferty spełniają  wszystkie  warunki  stawiane w SIWZ  i uzyskały  maksymalną ilość punktów  – 100.

Uzasadnienie  prawne  - art.91 ust. 1  - Zamawiający wybiera  ofertę  najkorzystniejsza  na podstawie kryteriów oceny ofert określonych  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia .

metryczka


Wytworzył: Tomasz Skierecki (29 lipca 2010)
Opublikował: Roman Dybowski (29 lipca 2010, 13:47:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2073