Wyniki postępowań

Wyniki postępowań

Wybór usługodawcy w zakresie świadczenia ochrony fizycznej oraz elektronicznej (monitoring) nieruchomości stanowiących własność lub będących w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy sprawy nr 94/P/2010   Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U.z 2010 r. Nr 113 poz. 759), z [...]

Wybór usługodawcy w zakresie utrzymania czystości budynków, podwórzy, chodników, placów oraz utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych w nieruchomościach gminnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o

Bydgoszcz, dnia 18.01.2011r.      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy sprawy nr 75/P/2010   Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo [...]

93/P/2010 Rozbiórka budynków przy ul. Dworcowej 7 i Zimnej 9 zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy

  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. [...]

75/P/2010 Wybór usługodawcy w zakresie utrzymania czystości budynków, podwórzy, chodników, placów oraz utrzymanie czystości i pielęgnacja terenów zielonych w nieruchomościach gminnych zarządzanych przez ADM

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81 - 899, Dotyczy sprawy nr 75/P/2010 Na podstawie [...]

92/P/2010 Wykonanie robót zduńskich – przebudowy i budowy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie robót zduńskich – przebudowy i budowy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

82/P/2010 Rozbiórka budynkow użytkowych , budynku mieszkalnego oficyny i garażu na terenie nieruchomości przy ul. Podwale 15 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

85/P/2010 Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej doprowadzającej gaz do lokali mieszkalnych w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy sprawy nr 85/P/2010   Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U.z 2010 r. Nr 113 poz. 759), z [...]

74/P/2010 Rozbiórka budynku gospodarczego na terenie nieruchomości przy ul. Przemysłowej 24-26 w Bydgoszczy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy sprawy nr 74/P/2010   Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U.z 2010 r. Nr 113 poz. 759), z [...]

Podłączenia budynków zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Mokrej 1-3 do miejskiej sieci kanalizacyjnej w Bydgoszczy

  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

73/P/2010 Remont lokalu mieszkalnego – pustostanu przy ul. Ogrodowej 14/2 w Bydgoszczy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty   dotyczy sprawy nr 73/P/2010   Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), z upoważnienia [...]

Sprawa nr 71/P/2010 : Roboty budowlane w budynku użytkowym przy ul. Łomżyńskiej 33 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Sprawa nr 71/P/2010 : Roboty budowlane w budynku użytkowym  przy ul. Łomżyńskiej 33 w Bydgoszczy         Na [...]

Wykonanie podłączeń do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków przy ul. Otorowskiej 30, Toruńskiej 106, Fordońskiej 426 i Żeglarskiej 11 zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Sprawa nr 68/P/2010 : Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynków mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO dotyczy  Sprawa  nr 68/P/2010 :  Opracowanie dokumentacji projektowej  dla budynków mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. w [...]

Remont dachów pokrytych dachówką na nieruchomościach położonych przy ul. Wełniany Rynek 12 i Zbożowy Rynek 8 zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Remont lokali mieszkalnych – pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy sprawy nr 66/P/2010  Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U.z 2010 r. Nr 113 poz. 759), z upoważnienia [...]

58/P2010 Wybór usługodawcy w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji nieruchomości należących do Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Bydgoszcz

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy sprawy nr 58/P/2010   Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień [...]

Przetarg nieograniczony 60/P/2010 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji gazowej dla budynków mieszkalnych przy ul. Smoleńska 72, Smoleńska 74, Smoleńska 76, Smoleńska 78, Smoleńska 84, Smoleńska 96, Smoleńska 100,.

Bydgoszcz: 60/P/2010Numer ogłoszenia: 249652 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było [...]

Przetarg nieograniczony 59/P/2010 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie instalacji gazowej dla budynków mieszkalnych przy ul. Piękna 4, Bydgoska 29, Bydgoska 26, Nowa 2, Kujawska 40.

Bydgoszcz: 59/P/2010Numer ogłoszenia: 249304 - 2010; data zamieszczenia: 13.08.2010OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było [...]

55/P/2010-1 Opracowanie dokumentacji projektowej , charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o..

Bydgoszcz: 55/P/2010-1Numer ogłoszenia: 247358 - 2010; data zamieszczenia: 12.08.2010OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było [...]

przetarg nieograniczomy 55/P/2010 Opracowanie dokumentacji projektowej , ekspertyz technicznych, świadectwa energetycznego , ekspertyzy mykologicznej dla budynków mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. w Bydgoszc

Bydgoszcz: 55/P/2010Numer ogłoszenia: 246436 - 2010; data zamieszczenia: 11.08.2010OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 57/P/2010 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie centralnego ogrzewania gazowego dla lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Ks. I.Skorupki 64/1, Dworcowa 25/4 , Grunwaldzkiej 176/11

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

51/P/2010 Rozbiórka budynków mieszkalnych oraz budynku użytkowego zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Ks. Skorupki 3-5 w Bydgoszczy.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy sprawy nr 51/P/2010 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U.z 2010 r. Nr 113 poz. 759), z upoważnienia [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 48/P/2010-1 Opracowanie ekspertyz technicznych w zakresie pęknięcia ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

53/P/2010 Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiórkę budynków zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy sprawy nr 53/P/2010 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U.z 2010 r. Nr 113 poz. 759), z upoważnienia [...]

50/P/2010 Remont lokali mieszkalnych – pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy sprawy nr 50/P/2010 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U.z 2010 r. Nr 113 poz. 759), z upoważnienia [...]

40/P/2010 Remonty pokryć dachowych (papa termozgrzewalna) w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

   Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy sprawy nr 40/P/2010     Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759), z [...]

45/P/2010-1 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie przyłączy wodociągowych dla budynków mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ADM Sp.z o.o. w Bydgoszczy.

Bydgoszcz: 45/P/2010-1Numer ogłoszenia: 212814 - 2010; data zamieszczenia: 16.07.2010OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było [...]

20/P/2010-1 Wykonanie robót zduńskich – przebudowy i budowy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 29/P/2010 Opracowanie dokumentacji projektowej na docieplenie ścian zewnętrznych budynków zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ So. Z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 43/P/2010 Opracowanie projektów budowlanych na wykonanie centralnego ogrzewania gazowego dla lokali mieszkalnych przy ul. Grunwaldzka 1/8A, Zduny 2/1A, Nakielska 199/4, Terasy 3/6

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

nr 41/P/2010 Remonty pokryć dachowych (papa termozgrzewalna) w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy sprawy nr 41/P/2010   Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U.z 2008 r. Nr 171 poz. 1058), z [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 28/P/2010 Remont lokali mieszkalnych- pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. W Bydgoszczy – przy ul. :

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 27/P/2010 Remont lokalu mieszkalnego – pustostanu przy ul. Podgórnej 7/10

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

20/P/2010 Wykonanie robót zduńskich – przebudowy i budowy pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 32/P/2010 Opracowanie projektów budowlanych na wykonanie instalacji gazowej dla budynków przy ul. Koronowska 17, Grunwaldzka 154, Smoleńska 68, Grunwaldzka 61

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Remonty pokryć dachowych (papa termozgrzewalna) w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Remonty pokryć dachowych (papa termozgrzewalna i dachówka) w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

26/P/2010 Remont lokali mieszkalnych- pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. – przy ul. :

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Remonty dachów pokrytych dachówką ceramiczną w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Chodkiewicza 9-11 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Wymiana istniejącej stolarki okiennej na stolarkę jednoramową drewnianą i PCV w zasobach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. zo.o.

  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

24/P/2010 Opracowane projektów budowlanych na wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej dla lokali mieszkalnych przy ul. Smoleńskiej 90, Smoleńska 80, Smoleńska 86 oraz ul. Fordońska 165

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Wybór usługodawcy w zakresie wykonywania cięć pielęgnacyjnych, wycinki drzew, pielęgnacji zieleni dla Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

18.P/2010 Wykonywanie podłączeń do wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Smoleńska 64, Smoleńska 66, Smoleńska 70, Smoleńska 72, Smoleńska 80, Smoleńska 82,Smoleńska 90, Smoleńska 96

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

19/P/2010 Wykonanie przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego przy ul. Toruńskiej 119 w Bydgoszczy

  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

29/P/2010 Remont lokali mieszkalnych – pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. – przy ul.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 ,  85-011 Bydgoszcz   woj. kujawsko – [...]

11/P/2010 Remont lokali mieszkalnych- pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. – przy ul. :

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 10/P/2010 Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń niskiego parteru w budynku handlowo- administracyjnym przy ul. Techników 5 z przeznaczeniem na archiwum za

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Wybór usługodawców w zakresie wykonywania usług związanych z naprawą bieżącą i konserwacją w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy z wyłączeniem części wspólnych nieruchomoś

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych ( wkładów z tonerami do drukarek ) dla Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE ZAPYTANIA O CENĘ o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. [...]

13/P/2010-1 - Zakup i dostawa papieru do kopiowania, drukowania i faksowania oraz składanki komputerowej dla ADM Sp. z o. o. w Bydgoszczy

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  dotyczy sprawy nr 13/P/2010-1  Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U.z 2008 r. Nr 171 poz. 1058), z [...]

15/P/2010 Wykonywanie usług w zakresie wywozu nieczystości płynnych z szamb i dołów kloacznych z nieruchomości zarządzanych przez „ADM” Sp. z o. o. w Bydgoszczy

  Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty       dotyczy sprawy nr 15/P/2010       Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. [...]

6/P/2010 Wymiana wodomierzy i ciepłomierzy lokalowychw budynku przy ul. Kiedrowskiego 2, Bora Komorowskiego 10, Bora Komorowskiego 6

   Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczy sprawy nr 6/P/2010-1 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (Dz. U.z 2008 r. Nr 171 poz. 1058), z [...]

Wykonanie w 2010r. okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych zgodnie z art. 62 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. Zm.) praz PN-M-34507/2002 „Instalacja gazowa. Kontrola okresowa” w bu

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Wykonanie okresowej kontroli w 2010r. obejmującej : badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawdzenia połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemienia instalacji

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 5/P/2010 Remont lokali mieszkalnych - pustostanów w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy - przy ul. :· zadanie nr 1: Fordońska 441/1, Pomorska 88D1/11, B.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Remont 5 szt. klatek schodowych polegający na przygotowaniu podłoża tynków oraz ich malowanie, malowanie okien, balustrad, drzwi i innych elementów oraz wymiana 8 szt. stolarki okiennej wraz z nawiewnikami w lokalach mieszkalnych nr 33 i 39 w budynku

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Wykonanie usług czyszczenia kanałów i przewodów kanalizacyjnych w nieruchomościach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. z wyłączeniem nieruchomości stanowiących własność Wspólnot Mieszkaniowych

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Wybór usługodawcy w zakresie wykonywania okresowego czyszczenia , przeglądów kominowych dla Administracji Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 46/P/2009 Remont lokalu przy ul. Świetlicowej 8 w Bydgoszczy z przeznaczeniem na klub osiedlowy i świetlicę środowiskową

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 58/P/2009 Wymiana instalacji kanalizacyjnej /poziomy/ przy ul. Garbary 9 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 53/P/2009 Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Wł. Bełzy 18 ( 3 baraki) w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 57/P/2009 Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Hutniczej 5

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 54/P/2009

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę okienną i drzwiową z PCV w lokalu użytkowym przy ul. Bohaterów Kragujewca 11 w Bydgoszczy, Przetarg nieograniczony - sprawa nr 52/P/2009

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 56/P/2009

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 45/P/2009 Wykonanie ochrony przeciwporażeniowej w budynku gminnym przy ul. 3 Maja 24 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 40/P/2009 Rozbiórka trzech wiat magazynowych i budynku administracyjno-socjalnego usytuowanych na terenie działek o nr ewidencyjnych 54/17, 54/20, 54/23, 54/25, 54/26, 54/27 obr. 33 przy ul. Mińskiej 45 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 48/P/2009

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 47/P/2009 Rozbudowa , przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku handlowo- usługowego przy ul. Łomżyńskiej 33 w Bydgoszczy na pomieszczenia biurowe wraz z dociepleniem budynku , przebudowa wewnęt

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 22/P/2009 -1 Sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej dla nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych i miasta Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 22/P/2009 Wybór usługodawcy w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji nieruchomości należących do Wspólnot Mieszkaniowych i Miasta Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 32/P/2009 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę okienną z PCV i drzwiową aluminiową w lokalach użytkowych zlokalizowanych na parterze budynku przy ul. Sułkowskiego 13 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 37/P/2009 Roboty remontowo-inwestycyjne polegające na zmianie sposobu użytkowania części budynku administracyjno- usługowo-magazynowego przy ul. Toruńskiej 36 w Bydgoszczy na funkcje administracyjne

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 43/P/2009 Rozbiórka pomieszczeń garażowych pod tarasem w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 236 -238

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 39/P/2009 Wykonanie robót budowlanych w lokalu mieszkalnym przy ul. Szubińskiej 2/1 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 33/P/2009 Wymiana instalacji elektrycznej w części administracyjnej budynku przy ul. Gdańskiej 91 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 38/P/2009 Roboty blacharsko – dekarskie w budynku przy ul. Wojciechowskiego 12 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 35/P/2009 Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Pomorskiej 46 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 31/P/2009 Remont dachu budynku przy ul. Harcerskiej 15B wraz z wykonaniem robót budowlanych w lokalu nr 13 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 25/P/2009 Docieplenie ścian zewnętrznych , remont balkonów oraz wymiana okien w budynku przy ul. Grudziądzkiej 7 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 10/P/2009-1 Wykonanie w 2009r. okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych zgodnie z art. 62 Ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz PN-M –34507

  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 20/P/2009 Wymiana stropu ceramicznego na żelbetowy nad piwnicą w obrębie podwórza przy ul. Jagiellońskiej 2 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 17/P/2009 Wykonanie robót budowlanych w lokalu mieszkalnym nr 1 w budynku przy ul. Świetlicowej 4 Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 15/P/2009

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 13/P/2009 Wykonanie remontu pokrycia dachowego na budynku przy ul. Okulickiego 5 w Bydgoszczy

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600, fax. (052) 34-81-607.     Przetarg nieograniczony - sprawa nr [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 12/P/2009 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Leszczyńskiego 36 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 9/P/2009-1Wykonanie w 2009 r. okresowej kontroli : badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawdzenia połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji prz

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 10 /P/2009 Wykonanie w 2009r. okresowej kontroli stanu technicznego instalacji gazowych zgodnie z art.62 Ustawy z dn. 07.07.1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U.Z 2006R. nr 156 , poz.. 1118 z późn. zm. ) oraz PN-M-34507/200

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 9/P/2009 Wykonanie w 2009r. okresowej kontroli : instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawdzenia połączeń , osprzętu zabezpieczeń i i środków ochrony od porazeń , oporności izolacji przewodów

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 7/P/2009 Remont lokalu z przeznaczeniem na pomieszczenia tymczasowe w budynku przy ul. Przemysłowej 34 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 8/P/2009 Wybór usługodawcy w zakresie wykonywania cięć pielęgnacyjnych, wycinki drzew, pielęgnacji zieleni dla Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 9/P/2009-1 Wykonanie w 2009 r. okresowej kontroli : badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawdzenia połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji pr

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 9/P/2009Wykonanie w 2009r. okresowej kontroli : instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie sprawdzenia połączeń , osprzętu zabezpieczeń i i środków ochrony od porazeń , oporności izolacji przewodów o

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 3/P/2009 Sporządzenie inwentaryzacji architektoniczno – budowlanej dla nieruchomości stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych i miasta Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 6/P/2009 - Opracowanie projektu budowlanego zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń handlowo – usługowych na pomieszczenia biurowe części budynku przy ul. Łomżyńskiej 33 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 5/P/2009 Rozbiórka budynków gospodarczych , garaży oraz wiat magazynowych zlokalizowanych wewnątrz kwartału ulic Paderewskiego – Zamojskiego – 20 Stycznia 1920 – Chodkiewicza w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Wybór usługodawcy w zakresie świadczenia ochrony fizycznej i elektronicznej dla Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy - przetarg nieograniczony 80/P/2008

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 83/P/2008 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 78/P/2008 Wybór usługodawcy w zakresie wykonywania okresowego czyszczenia, przeglądów przewodów kominowych dla Administracji Domów Miejskich ,,ADM’’ Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr 49/P/2008 - 1 Wybór usługodawcy w zakresie doręczania przesyłek pocztowych powyżej 50 g na terenie Polski i wszystkich krajów Unii Europejskiej

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  49/P/2008 - 1         UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA   1.                 Opis [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 76/P/2008 Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Wysokiej 21 w Bydgoszczy

  OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 61/P/2008 , Wybór usługodawcy w zakresie ubezpieczenia mienia, odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia komunikacyjnego dla „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 72/P/2008 Wykonanie robót budowlanych w lokalu mieszkalnym nr 3A przy ul. Grunwaldzkiej 59 0raz w lokalu mieszkalnym nr 2A przy ul. Dworcowej 88 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 71/P/2008 Budowa przyłącza i spięcie wewnętrznej instalacji wodociągowej z przyłącze w budynkach przy ul. Toruńskiej 122A , Portowej 3,7,9 w Bydgoszczy.

      OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 69/P/2008 Wykonanie robót budowlanych w lokalu nr 3 w budynku przy ul. Grunwaldzka

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 67/P/2008 Budowa instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Smoleńskiej

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 68/P/2008 Wykonanie robót budowlanych w lokalu nr 5 przy ul. Chodkiewicza 24 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 66/P/2008 Wykonanie remontu pustostanów nr 19 i 53 w budynku przy ul. Pomorskiej 88c w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Budowa przyłącza i spięcie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z przyłączem budynku mieszkalnego przy ul. Skotnickiego 2 w Bydgoszczy. Przetarg nieograniczony - sprawa nr 73/P/2008

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81 - [...]

Wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków. Przetarg nieograniczony - sprawa nr 70/P/2008.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO                      o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 64/P/2008 Wykonanie przyłączeń do miejskiej sieci kanalizacyjnej do budynków przy ul. Saperów 207, Marcina Orłowity , Sielska 2, Koronowska 42, oraz budowa przyłącza kanalizacyjnego i spięcie do wewnętrznej si

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 66/P/2008 Wykonanie remontu pustostanów nr 19 i 53 w budynku przy ul. Pomorskiej 88c w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Przetarg nieograniczony - sprawa nr 63/P/2008 Rozbiórka budynku przy ul. Grudziądzka 24 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Wykonanie remontu pustostanu nr 1 przy ul. Zakole 6 w Bydgoszczy,. Przetarg nieograniczony - sprawa nr 62/P/2008

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO  Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wybór usługodawcy w zakresie doręczania przesyłek pocztowych powyżej 50 g na terenie Polski i wszystkich krajów Unii Europejskiej dla ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy WYNIK POSTĘPOWANIA

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  49/P/2008         UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA   1.                 Opis przedmiotu [...]

Wybór usługodawcy w zakresie wykonywania deratyzacji, dezynfekcji, dezynsekcji oraz fumigacji dla ADM Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600, fax. (052) 34-81-607.     Przetarg nieograniczony - sprawa nr [...]

Wykonanie 797 zestawów skrzynek oddawczych dla Administracji Domów Miejskich Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Wykonanie remontu pustostanów w Bydgoszczy.-Ułańska 1/11, Pomorska 88a/42, Kordeckiego 24/9

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Wdrożenie z dostawą zintegrowanego systemu informatycznego zapewniającego wewnętrzną działalność Spółki oraz zarządzanie zasobami” - 38/P/2007

WYNIK POSTĘPOWANIA   DIALOG KONKURENCYJNYNr  38/P/2007   „Wdrożenie z dostawą zintegrowanego systemu informatycznego zapewniającego wewnętrzną działalność Spółki oraz zarządzanie [...]

Wykonanie remontu pustostanów w Bydgoszczy - 15/P/2008

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO     Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1, 85 – 011 Bydgoszcz, woj. kujawsko – pomorskie tel. (052) [...]

Adaptacja pomieszczenia handlowo-usługowego na pomieszczenia biurowe w pawilonie przy ul. Łomżyńska 33 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o.  85 – 011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 1  woj. kujawsko – [...]

Budowa 7 budynków mieszkalnych wielorodzinnych w rejonie ulic Bora-Komorowskiego i Janosika w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych Nr [...]

Remont kapitalny pokrycia dachowego budynku przy ul.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie remontu pustostanów w Bydgoszczy - 2/P/2008

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO  Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie  tel. (052) [...]

Remont ściany szczytowej budynku przy ul. Gdańska 91 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego oraz klatki schodowej przy ul. Ks. Skorupki 64.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie remontu elewacji frontowej oraz północno-wschodniej – szczytu budynku przy ul. Gdańskiej 94

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie i dostawa 189 szt. skrzynek oddawczych naściennych w zestawach 1, 2 – modułowych spełniających warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 24 września 2003 roku w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz. U. Nr 1

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy - 58/P/2007 II

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  58/P/2007/II usługa Oznaczenie wg CPV - 74.30.00.00-0 ;  74.31.30.00-6   1.             Opis przedmiotu zamówienia: [...]

Wykonanie remontu pustostanów w Bydgoszczy - 65/P/2007

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  65/P/2007   Wykonanie remontu pustostanów w Bydgoszczy:   Zadanie nr 1  - Dworcowa 31/14 Zadanie nr 2  - Sienkiewicza 44/2 Zadanie nr 3  -  Hetmańska [...]

Wykonanie remontu konserwatorskiego budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 58 w Bydgoszczy - 3/P/2008

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  3/P/2008     Wykonanie remontu konserwatorskiego budynku mieszkalnego przy ul. Gdańskiej 58 w Bydgoszczy     Otwarcie ofert miało miejsce w siedzibie Zamawiającego [...]

Wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy - 58/P/2007/I

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  58/P/2007/I Wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji gazowej w budynkach administrowanych przez „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy : ZADANIE NR 1 – Wykonanie kontroli stanu [...]

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego oraz klatki schodowej przy ul. Ks. Skorupki 64.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego oraz klatki schodowej przy ul. Ks. Skorupki 64

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie remontu pustostanów w Bydgoszczy: Nr 63/P/2007

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  63/P/2007   Wykonanie remontu pustostanów w Bydgoszczy:   Zadanie nr 1  - Dolina 45/8 Zadanie nr 2  -  Sowińskiego 32/1   Otwarcie ofert miało miejsce w [...]

Wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) 34-81-600, [...]

Wybór banku udzielającego kredyt długoterminowy w kwocie do 50mln zł na sfinansowanie inwestycji związanych z budową budynków wielorodzinnych na potrzeby budownictwa komunalnego, posadowionych w rejonie ulic Bora-Komorowskiego i Janosika w Bydgoszc

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych Nr  [...]

Wykonanie remontu pustostanów w Bydgoszczy - 55/P/2007

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  55/P/2007   Wykonanie remontu pustostanów w Bydgoszczy:   Zadanie nr 1  - Chodkiewicza 24/16 Zadanie nr 2  - Bukowa 5/28 Zadanie nr 3  - Gdańska 184/7 Zadanie nr [...]

Wykonanie remontu pustostanów w Bydgoszczy: - 54/P/2008

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  54/P/2007   Wykonanie remontu pustostanów w Bydgoszczy:   Zadanie nr 1  - Zakole 6/43 Zadanie nr 2  - Łukasiewicza 10/115 Zadanie nr 3  - Łukasiewicza [...]

Wykonanie remontu elewacji frontowej oraz południowo-zachodniego szczytu budynku frontowego przy ul. Gdańskiej 79, będącego w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie tel. (052) 34-81-600, fax. [...]

Wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z dociepleniem szczytów budynku oraz docieplenie ściany południowo-wschodniej szczytu oficyny budynku przy ul. Gdańskiej 97, będącego w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgos

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Przebudowa pomieszczeń biurowych na ostatniej kondygnacji w budynku przy ul. Jezuickiej 2 w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO       Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , [...]

Wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wykonanie rozbiórki budynku użytkowego zlokalizowanego przy ul. Powstańców Warszawy 4, będącego w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Świadczenie usług kominiarskich w budynkach zarządzanych przez Administrację Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy, stanowiących własność Miasta Bydgoszczy, Skarbu Państwa, własności prywatnej polegających na czyszczeniu i okresow

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. (052) [...]

Wybór usługodawcy w zakresie cięć pielęgnacyjnych, wycinki drzew i pielęgnacji zieleni na nieruchomościach administrowanych przez „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O WYNIKU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz ,  ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Wykonanie remontu elewacji frontowej oraz południowo-zachodniego szczytu budynku frontowego przy ul. Gdańskiej 79, będącego w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Cieszkowskiego 16, będący w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Wykonanie remontu elewacji frontowej wraz z dociepleniem szczytów budynku oraz docieplenie ściany południowo-wschodniej szczytu oficyny budynku przy ul. Gdańskiej 97, będącego w zarządzie Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgos

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o szacunkowej wartości powyżej 14 000 EURO   Administracja Domów Miejskich „ ADM ” Sp. z o.o. , 85 – 011 Bydgoszcz , ul. Śniadeckich 1 , woj. kujawsko – pomorskie , tel. [...]

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Planu 6-Letniego 1 - barak E i F w Bydgoszczy

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  48/P/2007     Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Planu 6-Letniego 1 - barak E i F w Bydgoszczy       Otwarcie [...]

Remont elewacji wraz z kolorystyką oraz naprawa dachu budynku przy ul. Jezuickiej 4A w Bydgoszczy

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  47/P/2007   Remont elewacji wraz z kolorystyką oraz naprawa dachu budynku przy ul. Jezuickiej 4A w Bydgoszczy   Otwarcie ofert:  09.11.2007 W postępowaniu została złożona [...]

Wykonanie inwentaryzacji technicznej w budynkach położonych w Bydgoszczy: Zadanie nr1 – M. Focha 25 ; Zadanie nr 2 – Dworcowa 41

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  26/P/2007     Otwarcie ofert:  29.10.2007            Wykonanie inwentaryzacji technicznej w budynkach  położonych w [...]

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Flisackiej 30 w Bydgoszczy, stanowiącego własność Gminy Bydgoszcz

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  44/P/2007   Otwarcie ofert:  26.10.2007   Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przyul. Flisackiej 30 w Bydgoszczy, stanowiącego własność Gminy [...]

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz przy ul. Fordońskiej 297, 435, 437, 441

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  41/P/2007   Otwarcie ofert:  08.10.2007 Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy   Bydgoszcz przy ul. Fordońskiej [...]

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych przy ulicach: Żwirki i Wigury 6 i Żwirki i Wigury 16 stanowiących własność Gminy Bydgoszcz

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr  31/P/2007   Otwarcie ofert:  25.10.2007   Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych przy ulicach: Żwirki i Wigury 6 i Żwirki i Wigury 16 stanowiących [...]

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych przy ulicy Smoleńskiej 62-100 do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  42/P/2007     Wykonanie następujących przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz:   ZADANIE nr 1 ul.  [...]

Wykonanie przyłaczy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych położonych przy ul. Przejazd 22, Saperów 85, Wiejskiej 107 stanowiących własnośćGminy Bydgoszcz

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  37/P/2007     Wykonanie następujących przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz:   Otwarcie ofert:  [...]

Remont elewacji ściany północnej budynku przy ul. Gdańskiej 91, będącego w zarządzie Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  35/P/2007     Remont elewacji ściany północnej budynku przy ul. Gdańskiej 91, będącego w zarządzie Administracji Domów Miejskich w Bydgoszczy   Otwarcie ofert:  [...]

Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz.

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  25/P/2007     Wykonanie następujących przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bydgoszcz:   Otwarcie ofert:  [...]

Wykonanie inwentaryzacji technicznej w budynkach położonych w Bydgoszczy

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  26/P/2007     Otwarcie ofert:  07.08.2007          Wykonanie inwentaryzacji technicznej w budynkach  położonych w Bydgoszczy. [...]

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Fordońskiej 447 stanowiącego własność Gminy Bydgoszcz

WYNIK POSTĘPOWANIA PRZETARG NIEOGRANICZONYNr  33/P/2007     Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku mieszkalnego przy ul. Fordońskiej 447 stanowiącego własność Gminy Bydgoszcz   Otwarcie ofert:  [...]

metryczka