Nieruchomości do wynajęcia w drodze przetargu

Nieruchomości do wynajęcia w drodze przetargu

Lista oferentów do przetargu z dnia 16.04.2020 r.

Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy informuje, że z uwagi na epidemię koronawirusa przetarg na najem lokali użytkowych odbył się bez udziału oferentów.Stwierdzono, że koperty są nienaruszone, prawidłowo [...]

metryczka