Dochody i straty za rok 2013

Spółka poniosła za rok obrotowy 2013 stratę w wysokości 23 067 468,00 złotych. Na mocy uchwały Nr 16/4/2014 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 2014 roku poniesioną stratę postanowiono pokryć w następujący sposób:
  • z kapitału zapasowego w kwocie 5 415 112,97 złotych
  • z zysków lat następnych w kwocie 17 652 355,03 złotych.

metryczka


Wytworzył: Marlena Budzińska (22 lipca 2014)
Opublikował: Tomasz Zelazko (22 lipca 2014, 09:04:30)
Podmiot udostępniający: Dział Informatyki

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 750