Dochody i straty za rok 2012

Spółka wypracowała za 2012 rok zysk netto w wysokości 52.108,97. Na mocy Uchwały Nr 12/2/2013 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2013 roku wypracowany  przez Spółkę zysk przeznaczono na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na pokrycie straty z lat ubiegłych.

metryczka


Wytworzył: Marlena Budzińska (5 lutego 2014)
Opublikował: Tomasz Zelazko (5 lutego 2014, 11:13:48)
Podmiot udostępniający: Dział Informatyki

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 869