Dochody i straty

Dochody i straty

Dochody i straty za rok 2019

Spółka wypracowała za 2019 rok zysk netto w wysokości 808 225,12 zł. Na mocy Uchwały Nr 13/4/2020 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2020 roku. Wypracowany  przez [...]

Dochody i straty za rok 2018

Spółka wypracowała za 2018 rok zysk netto w wysokości 1 000 278,55 zł. Na mocy Uchwały Nr 12/6/2019 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 05 czerwca 2019 roku. Wypracowany  przez [...]

Dochody i straty za rok 2017

Spółka wypracowała za 2017 rok zysk netto w wysokości 1.359.932,34. Na mocy Uchwały Nr 11/3/2018 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2018 roku. Wypracowany przez Spółkę [...]

Dochody i straty za rok 2016

Spółka wypracowała za 2016 rok zysk netto w wysokości 4.254.393,53. Na mocy Uchwały Nr 13/4/2017 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 08 czerwca 2017 roku. [...]

Dochody i straty za rok 2015

Spółka wypracowała za 2015 rok zysk netto w wysokości 4.292.080,44. Na mocy Uchwały Nr 11/2/2016 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2016 roku wypracowany  przez [...]

Dochody i straty za rok 2014

Spółka wypracowała za 2014 rok zysk netto w wysokości 5.741.827,31. Na mocy Uchwały Nr 11/3/2015 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2015 roku wypracowany  przez [...]

Dochody i straty za rok 2013

Spółka poniosła za rok obrotowy 2013 stratę w wysokości 23 067 468,00 złotych. Na mocy uchwały Nr 16/4/2014 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 10 czerwca 2014 roku poniesioną stratę [...]

Dochody i straty za rok 2012

Spółka wypracowała za 2012 rok zysk netto w wysokości 52.108,97. Na mocy Uchwały Nr 12/2/2013 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2013 roku [...]

Dochody i straty za rok 2011

Rachunek zysków i strat wg stanu na 31 grudnia 2011 r. (wariant porównawczy). 31.12.201031.12.2011A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:82583256,6480590886,02od jednostek powiązanych  1. Przychody netto ze [...]

metryczka