Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2011 roku

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2011 roku zatwierdzone zostało Uchwałą nr 6/2012 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności w 2011 roku.

Administracja Domów Miejskich „ADM” spółka z o.o. jest największym zarządcą nieruchomości na rynku bydgoskim. Zarządza nieruchomościami komunalnymi, prywatnymi oraz wspólnotami mieszkaniowymi. Swoją pozycję „ADM” Sp. z o.o. zawdzięcza tradycji, doświadczeniu w zarządzaniu nieruchomościami oraz wykwalifikowanej kadrze – trzydziestu pięciu pracowników zatrudnionych w firmie posiada Państwową Licencję Zarządcy Nieruchomości. Celem nadrzędnym Spółki jest zapewnienie klientom możliwie jak najlepszej obsługi, stąd podejmowane są ciągłe starania o podnoszenie jakości świadczonych usług. Od 1 lipca 2009 roku Spółka funkcjonuje w nowej strukturze organizacyjnej. Cztery Rejony Obsługi Mieszkańców zlokalizowane w różnych częściach miasta zajęły się obsługą zasobów gminnych, a dwa (od 1 lipca 2011 roku) Rejony Obsługi Wspólnot Mieszkaniowych prowadzą wyłącznie obsługę wspólnot mieszkaniowych. Tym samym nastąpiło wyraźne rozdzielenie obsługi zasobów komunalnych od obsługi wspólnot mieszkaniowych. Wprowadzone zmiany pozwoliły na przejrzysty rozdział kosztów pośrednich związanych z administrowaniem nieruchomościami Wspólnot Mieszkaniowych od kosztów związanych z utrzymaniem mienia komunalnego. W 2011 roku kontynuowano działania w ww. zakresie mając za cel nadrzędny zapewnienie klientom możliwie jak najlepszej obsługi i ciągłe starania o podnoszenie jakości świadczonych usług.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Oksik (31 grudnia 2010)
Opublikował: Tomasz Zelazko (3 stycznia 2011, 11:16:37)

Ostatnia zmiana: Tomasz Zelazko (5 lutego 2014, 11:19:32)
Zmieniono: dodanie roku do tytułu dokumentu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5176