Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2017 roku

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2017 roku zostało zatwierdzone Uchwałą Nr 1/3/2018 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2018 roku.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Oksik (27 czerwca 2018)
Opublikował: Tomasz Zelazko (28 czerwca 2018, 08:19:13)
Podmiot udostępniający: Dział Informatyki

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 235