Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015 roku zostało zatwierdzone Uchwałą Nr 1/2/2016 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2016 roku.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Oksik (4 października 2016)
Opublikował: Tomasz Zelazko (4 października 2016, 13:26:04)
Podmiot udostępniający: Dział Informatyki

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 309