Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2012 roku zostało zatwierdzone Uchwałą Nr 2/2/2013 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2013 roku.

metryczka


Wytworzył: Marlena Budzińska (5 lutego 2014)
Opublikował: Tomasz Zelazko (5 lutego 2014, 11:17:46)
Podmiot udostępniający: Dział Informatyki

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 979