Sprawozdanie z działalności Spółki

Sprawozdanie z działalności Spółki

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 roku

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2019 roku zostało zatwierdzone Uchwałą Nr 1/4/2019 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2020 roku.  [...]

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2018 roku

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2018 roku zostało zatwierdzone Uchwałą Nr 1/6/2019 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 05 czerwca 2019 roku.  [...]

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2017 roku

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2017 roku zostało zatwierdzone Uchwałą Nr 1/3/2018 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2018 roku. [...]

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2016 roku

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2016 roku zostało zatwierdzone Uchwałą Nr 1/4/2017 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 08 czerwca [...]

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2015 roku zostało zatwierdzone Uchwałą Nr 1/2/2016 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 09 czerwca 2016 roku. [...]

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2014 roku zostało zatwierdzone Uchwałą Nr 1/3/2015 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2015 roku. [...]

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2013 roku zostało zatwierdzone Uchwałą Nr 6/4/2014 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w [...]

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2012 roku

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2012 roku zostało zatwierdzone Uchwałą Nr 2/2/2013 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich "ADM" Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 6 czerwca 2013 roku. [...]

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2011 roku

Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki w 2011 roku zatwierdzone zostało Uchwałą nr 6/2012 Zgromadzenia Wspólników Administracji Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 14 czerwca 2012 r.Sprawozdanie Zarządu [...]

metryczka