Podstawy prawne działania Spółki

Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. w Bydgoszczy prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych. Ponadto swoją działalność opiera na następujących aktach normatywnych:
  • ustawa o gospodarce nieruchomościami,
  • ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  • ustawa o własności lokali,
  • ustawa o rachunkowości,
  • ustawa Prawo zamówień publicznych,
  • ustawa Prawo budowlane,
  • i innych przepisów szczególnych, w tym prawa miejscowego.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Oksik (25 września 2012)
Opublikował: Tomasz Zelazko (26 września 2012, 07:33:43)
Podmiot udostępniający: Dział Informatyki

Ostatnia zmiana: Tomasz Zelazko (30 października 2015, 07:44:39)
Zmieniono: Zmiana treści tekstu.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7753