Przedmiot działania

Przedmiot działania

Wykaz nieruchomości przyjętych w zarząd

Stan na dzień 1 stycznia 2021 r. [...]

Przedmiot działania

Zgodnie z treścią aktu założycielskiego przedmiotem działalności Spółki jest:zarządzanie i eksploatacja budynków stanowiących mienie miasta Bydgoszczy, innych osób prawnych, osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych;zarządzanie [...]

metryczka