Forma organizacyjno-prawna

Administracja Domów Miejskich jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą według prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Spółek Handlowych oraz Umowy Spółki z dnia 29.12.1993 r. (Repertorium A numer 6578/1993 z późn. zm.). 
Sądem rejestrowym dla Spółki jest Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie postanowieniem z dnia 24.07.2002 r. Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124375.
Nadany numer identyfikacji podatkowej NIP: 554-03-16-382.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Oksik (29 grudnia 2010)
Opublikował: Sławomir Samodulski (29 grudnia 2010, 12:15:09)
Podmiot udostępniający: Sekcja ds. Informatyki

Ostatnia zmiana: Tomasz Zelazko (7 sierpnia 2012, 12:09:22)
Zmieniono: dodano Numer Identyfikacji Podatkowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 10586