Rada Nadzorcza

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 • sprawowanie stałej kontroli nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności,
 • coroczna ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 • składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań wymienionych w punkcie 2,
 • nawiązywanie w imieniu Spółki stosunku pracy z powołanymi członkami Zarządu,
 • stawianie wniosków na Zgromadzenie Wspólników o udzielenie Zarządowi pokwitowania,
 • uchwalanie regulaminu organizacyjnego Spółki,
 • opiniowanie wniosków o zaciąganiu średnio i długoterminowych kredytów,
 • wybór podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu.
 
Skład Rady Nadzorczej:
 • Michał Drozdalski – przewodniczący – reprezentant Miasta Bydgoszczy,
 • Jakub Karnowski – zastępca przewodniczącego – reprezentant Miasta Bydgoszczy,
 • Waldemar Lipiński – członek – reprezentant Miasta Bydgoszczy,
 • Katarzyna Piaskowska – członek – reprezentant pracowników Spółki,
 • Anna Zielińska – członek – reprezentant pracowników Spółki.

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Oksik (30 grudnia 2010)
Opublikował: Tomasz Zelazko (31 grudnia 2010, 12:48:24)
Podmiot udostępniający: Sekcja ds. Informatyki

Ostatnia zmiana: Tomasz Zelazko (26 czerwca 2019, 09:50:27)
Zmieniono: Aktualizacja składu Rady Nadzorczej.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6673