zamówienie na:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej (wraz z usługą dystrybucji) na rok 2021.

zamawiający: Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1 w Bydgoszczy
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: 66/PA/2020
szacunkowa wartość: poniżej kwoty określonej na podst. art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 8 czerwca 2020
wynik postępowania: widoczny w zakładce - Informacja o wyborze