zamówienie na:

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi wewnętrznej zlokalizowanej na terenie nieruchomości przy ul. Gdańska 7 i Gdańska 9 w Bydgoszczy

zamawiający: Administracja Domów Miejskich „ADM” Sp. z o.o. ul. Śniadeckich 1 85 – 011 Bydgoszcz
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: 58/PA/2020
szacunkowa wartość: Poniżej kwot określonych na podstawie art.11 ust.8 Pzp
termin składania ofert: 14 maja 2020
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018r. poz.1986) informuję, że postępowanie przetargowe nr 58/PA/2020 zostało UNIEWAŻNIONE. Podstawa prawna: art.93 ust.1 pkt.4) ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Uzasadnienie faktyczne: Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 
Ogłoszenie (4394kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Tomasz Skierecki
Opublikował: Magdalena Waszak (5 maja 2020, 09:32:45)

Ostatnia zmiana: Magdalena Waszak (27 maja 2020, 09:28:37)
Zmieniono: Zmiana statusu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 637