Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2020

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2020 roku

Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (2)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (7)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)


Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 7 (z 7)uzasadnienie wyboru: nie wpłynęła żadna oferta.

stanowisko:

Inspektor nadzoru ds sanitarnych

miejsce pracy: Bydgoszcz
termin składania dokumentów: 10 sierpnia 2020  15:00

wybrany kandydat: Robert Strzelecki, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: wybrany kandydat zdaniem Komisji w najlepszym stopniu spełnił wymogi określone dla stanowiska, o które się ubiegał.

stanowisko:

Inspektor nadzoru ds budowlanych

miejsce pracy: Bydgoszcz
termin składania dokumentów: 10 sierpnia 2020  15:00

wybrany kandydat: Dominika Wolna, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: Zdaniem Komisji kandydatka w najlepszym stopniu spełniła wymagania określone dla stanowiska, o które się ubiegała.

stanowisko:

Pracownik ds. technicznych

miejsce pracy: Bydgoszcz
termin składania dokumentów: 3 sierpnia 2020  15:00

wybrany kandydat: Alicja Ziopaja, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: wybrana kandydatka w najlepszym stopniu spełniła wymogi określone dla stanowiska, o które się ubiegała.

stanowisko:

Pracownik w Dziale Eksploatacji

miejsce pracy: Bydgoszcz
termin składania dokumentów: 20 lipca 2020  15:00

wybrany kandydat: Patrycja Strachanowska, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: Zdaniem Komisji wybrana kandydatka w najlepszym stopniu spełniła wymogi określone na stanowisku, o które się ubiegała.

stanowisko:

pracownik Działu Spraw Pracowniczych

miejsce pracy: Bydgoszcz
termin składania dokumentów: 8 czerwca 2020  15:00

wybrany kandydat: Weronika Paczkowska, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: Zdaniem Komisji wybrana osoba spełniła kryteria określone w ogłoszeniu na przedmiotowe stanowisko, a jej zatrudnienie rokuje prawidłową realizację zadań na powierzonym stanowisku.

stanowisko:

Młodszy administrator

miejsce pracy: Bydgoszcz
termin składania dokumentów: 8 czerwca 2020  15:00

wybrany kandydat: Katarzyna Gronowicz, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: Zdaniem Komisji wybrana osoba spełniła kryteria określone w ogłoszeniu na przedmiotowe stanowisko, a jej zatrudnienie rokuje prawidłową realizację zadań na powierzonym stanowisku.

stanowisko:

Starszy inspektor ds. BHP

miejsce pracy: Bydgoszcz
termin składania dokumentów: 26 maja 2020  15:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 7 (z 7)